ANBI status

Stichting Present Noord-Groningen heeft een ANBI status. Uw financiële steun is daardoor aftrekbaar voor de belasting.


Algemeen

Statutaire naam: Stichting Present Noord-Groningen
RSIN/Fiscaal nummer: 8529 30 525
ANBI-status: toegekend

Contactgegevens

Telefoonnummer: (06) 14 62 67 64

E-mailadres: info@presentnoordgroningen.nl

Website: www.presentnoordgroningen.nl

Postadres: A. S. de Blécourtlaan 38, 9951 NA Winsum gn

Doelstelling

Missie

Een brug slaan tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen kunnen worden.

Visie

Een beweging op gang brengen in de samenleving waarbij steeds meer mensen het vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te zien.

Actueel beleidsplan:

Download hier het Strategisch plan Stichting Present Noord-Groningen 2013-2017 en het Jaarplan 2014

Jaarverslagen en financiële verantwoording

Present Noord-Groningen vindt transparantie belangrijk. Daarom kiezen wij er voor om onze jaarverslagen te publiceren. De medewerkers van Present Noord-Groningen verantwoorden hun werkzaamheden. Het bestuur is verantwoordelijk voor de financiële verslaglegging. Op deze wijze willen wij inzicht geven in onze doelen en resultaten.

Bij Present Noord-Groningen weet je zeker dat subsidies en giften aangewend worden voor ons organisatiedoel: mensen helpen om mensen te helpen die hulp nodig hebben in Noord-Groningen.

Jaarverslagen

Bestuur:

Samenstelling bestuur:

  • Kor Berghuis, Kloosterburen – Voorzitter
  • Margriet Donker, Garrelsweer – Secretaris
  • Johan Heijink Winsum – Penningmeester
  • Aldert Veldman, Appingedam – bestuurslid

Beloning

  • Onkostenvergoeding bestuur: nee
  • Niet-bovenmatig vacatiegeld bestuur: nee
  • Toelichting vergoeding bestuur: bestuursleden zijn onbezoldigd
  • Beloningsbeleid medewerkers: conform CAO Sociaal Werk