Jaarverslagen

Present Noord-Groningen vindt transparantie belangrijk. Daarom kiezen wij er voor om onze jaarverslagen te publiceren. De medewerkers van Present Noord-Groningen verantwoorden hun werkzaamheden. Het bestuur is verantwoordelijk voor de financiële verslaglegging. Op deze wijze willen wij inzicht geven in onze doelen en resultaten.

Bij Present Noord-Groningen weet je zeker dat subsidies en giften aangewend worden voor ons organisatiedoel: mensen helpen om mensen te helpen die hulp nodig hebben in Noord-Groningen.

Veel leesplezier!

Lees ook: Strategisch Plan Present Noord-Groningen 2022-2025 online

Jaarverslagen