Onze partners

Bij het organiseren van onze projecten werken we samen met de volgende organisaties uit de sector wonen, zorg en welzijn:

Wierden & Borgen, GGD Groningen, MEE Groningen, SWD (Stichting Welzijn & Dienstverlening), Elker, De Hoven, Leger des Heils, Terwille, TSN Thuiszorg, Zonnehuisgroep Noord, Zorggroep Groningen, Community Support, Inter-Psy, CM Zorg, OGGZ, Limor, Andersom Thuisbegeleiding, Noorderbrug, Werkplein Ability, Humanitas, Stichting Goedgeregeld, CJG, Martinizorg, ’s Heerenloo, COA Delfzijl, Cosis, WMO loket, Lentis, Woongroep Marenland, Groninger Huis, Stichting Leergeld Hoogeland, Buurtbemiddeling, Helios Solutions, STIP Delfzijl, Dorpencoördinatoren, Mensenwerk Hogeland, REIK, ASWA, Werk Op Maat, Buurtzorg.

Present Noord-Groningen wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van:

  • Oranjefonds
  • Gemeente Appingedam
  • Gemeente Delfzijl
  • BMWE Gemeenten
  • Hazewinkelfonds
  • Univé
  • Mamamini Goededoelen fonds
  • Maagdenhuis