Hulpvraag melden

UPDATE: Door corona en de daaruit voortkomende maatregelen en gevolgen, hebben we momenteel helaas zeer weinig groepen vrijwilligers. We krijgen wel hulpvragen binnen, waardoor de hulpvragen(wacht)lijst toeneemt. De kans is helaas groot dat het lange(re) tijd duurt voordat uw hulpvraag opgepakt kan worden. 

Present gaat naar aanleiding van een ingediende hulpvraag niet actief groepen werven. Alleen als er op hetzelfde moment een groep met een passend aanbod beschikbaar is, kunnen we direct aan een hulpvraag voldoen. In alle andere gevallen zullen we de ingediende hulpvraag pas onder de aandacht brengen als er zich vrijwilligersgroepen met een passend aanbod aanmelden.


Als professional kun je een hulpvraag melden als je denkt dat de inzet van een groep vrijwilligers een meerwaarde heeft voor het hulpverlenings- of zorgtraject van je cliënt(en).

Criteria zijn:

  • Je cliënt heeft onvoldoende financiële middelen, netwerk en/of gezondheid om het werk zelf uit te voeren.
  • Je cliënt is bereid om op de dag van het project (naar kunnen) aanwezig te zijn en mee te doen.
  • Ontmoeting (tussen cliënt en vrijwilliger) is wezenlijk onderdeel van het project.

Stichting Present Noordoost Friesland is actief in de gemeenten Noardeast-Fryslân en Dantumadiel. Voor hulpvragen in andere gemeenten kunt u via de website van Present Nederland zoeken naar bijbehorende Present stichtingen.