Hulpvraag melden

UPDATE: Bij Present zijn we volledig afhankelijk van vrijwilligers en hun inzet voor projecten. Op dit moment hebben we wegens corona/maatregelen helaas weinig tot geen vrijwilligersgroepen ter beschikking. Daarnaast hebben we een flinke wachtlijst met eerder ingediende hulpvragen. Natuurlijk staat het je vrij om een nieuwe hulpvraag in te dienen, echter is er grote kans dat de hulpvraag (nog) niet kan worden opgepakt en het lange(re) tijd kan duren voordat vrijwilligers zich opgeven voor een project. We melden dit nadrukkelijk om teleurstelling bij hulpvragers en hulpverleners te voorkomen.

Als professional kun je een hulpvraag melden als je denkt dat de inzet van een groep vrijwilligers een meerwaarde heeft voor het hulpverlenings- of zorgtraject van je cliënt(en).

Criteria zijn:

  • Je cliënt heeft onvoldoende financiële middelen, netwerk en gezondheid om het werk zelf uit te voeren.
  • Je cliënt is bereid om op de dag van het project (naar kunnen) aanwezig te zijn en mee te doen.
  • Ontmoeting (tussen cliënt en vrijwilliger) is wezenlijk onderdeel van het project.

Stichting Present Noordoost Friesland is actief in de gemeenten Noardeast-Fryslân en Dantumadiel. Voor hulpvragen in andere gemeenten kunt u via de website van Present Nederland zoeken naar bijbehorende Present stichtingen.