Aanmeldformulier voor een praktische hulpvraag

Er zijn regelmatig groepen die zich via Present in willen zetten. Met dit formulier kunt u een melding maken van een hulpvraag die voldoet aan de criteria van Present. Dit houdt voor de hulpontvanger/cliënt in dat deze beschikt over:

  • onvoldoende geld,
  • onvoldoende netwerk en/of
  • onvoldoende gezondheid

Houd bij het melden van een project rekening er mee dat:

  • de hulpverlener verantwoordelijk is voor de cliënt en (gedeeltelijk) aanwezig dient te zijn tijdens de dag van het project
  • de mogelijkheid bestaat dat er geen passend aanbod is vanuit een groep voor de hulpvraag (en we het project dan niet uit kunnen voeren)

Als Stichting willen we graag dat onze werkwijze voor iedereen duidelijk is. Daarom vragen we u, mede met het oog op privacy, onderstaande goed te lezen en indien nodig te overleggen met de hulptonvanger/cliënt alvorens u de hulpvraag indient:

  • De groepen die zich via Present inzetten zijn vrijwilligers, dus geen vakmensen!
  • Present zorgt voor een gerichte instructie aan de groepen, gericht op privacygevoelige gegevens en de uitvoering van het project.
  • Present NOF heeft een overeenkomst met sommige woningcorporaties waardoor wij een financiële vergoeding ontvangen voor projecten in hun woningen. Als uw hulpvraag hieraan voldoet gaat u bij het indienen akkoord dat wij het adres (straat, huisnummer en de aard van de werkzaamheden) doorgeven aan de woningcorporatie.