Werk van Present

Present staat nooit stil en de vrijwilligers van Present al helemaal niet! Ieder jaar zijn we druk met projecten. Ieder jaar een lijst met projecten waar we aan gewerkt hebben en waar we trots op zijn!


Projecten van 2020

Totaal aantal van 69 projecten gerealiseerd (met 173 vrijwilligers), waarvan 17 praktische en 52 sociale projecten.

Groep Aantal Hulpvrager Plaats Project
Decemberactie bezorgers 10 Minimumgezin Divers Sociaal
Sintactie bezorgers 10 Minimumgezin Divers Sociaal
Kerkgroep 5 Minimumgezin Buitenpost Sociaal
Gezin 2 Minimumgezin Surhuisterveen Sociaal
Kerkgroep 5 Minimumgezin Buitenpost Sociaal
Kerkgroep 5 Minimumgezin Harkema Sociaal
Gezin 2 Minimumgezin Buitenpost Sociaal
Gezin 2 Minimumgezin Dokkum Sociaal
Gezin 2 Minimumgezin Dokkum Sociaal
Eenling 1 Minimumgezin Burgum Sociaal
Eenling 1 Minimumgezin Burgum Sociaal
Gezin 2 Minimumgezin Dokkum Sociaal
Gezin 2 Minimumgezin Wouterswoude Sociaal
Gezin 3 Minimumgezin Zwaagwesteinde Sociaal
Gezin 2 Minimumgezin Kollum Sociaal
Gezin 2 Minimumgezin Veenwouden Sociaal
Gezin 2 Minimumgezin Engwierum Sociaal
Gezin 2 Minimumgezin Holwerd Sociaal
Gezin 2 Minimumgezin Burgum Sociaal
Gezin 2 Minimumgezin Harkema Sociaal
Gezin 2 Minimumgezin Kollum Sociaal
Gezin 2 Minimumgezin Surhuisterveen Sociaal
Gezin 2 Minimumgezin Burgum Sociaal
Gezin 2 Minimumgezin Zwaagwesteinde Sociaal
Gezin 2 Minimumgezin Zwaagwesteinde Sociaal
Gezin 2 Minimumgezin Burgum Sociaal
Gezin 2 Minimumgezin Burgum Sociaal
Gezin 2 Minimumgezin Jistrum Sociaal
Kerkgroep 5 Minimumgezin Burgum Sociaal
Gezin 2 Minimumgezin Kootstertille Sociaal
Gezin 2 Minimumgezin Dokkum Sociaal
Gezin 2 Minimumgezin Dokkum Sociaal
Kerkgroep 5 Minimumgezin Ryptsjerk Sociaal
Gezin 2 Minimumgezin Harkema Sociaal
Gezin 2 Minimumgezin Hurdegaryp Sociaal
Gezin 2 Minimumgezin Zwaagwesteinde Sociaal
Eenling 1 Minimumgezin Kollumerzwaag Sociaal
Gezin 2 Minimumgezin Kollumerzwaag Sociaal
Eenling 1 Minimumgezin Kollumerzwaag Sociaal
Gezin 2 Minimumgezin Giekerk Sociaal
Gezin 2 Minimumgezin Giekerk Sociaal
Kerkgroep 5 Minimumgezin Eastermar Sociaal
Gezin 2 Minimumgezin Dokkum Sociaal
Gezin 2 Minimumgezin Kootstertille Sociaal
Gezin 2 Minimumgezin Giekerk Sociaal
Gezin 2 Minimumgezin Holwerd Sociaal
Gezin 2 Minimumgezin Harkema Sociaal
Gezin 2 Minimumgezin Zwaagwesteinde Sociaal
Gezin 2 Minimumgezin Surhuisterveen Sociaal
Gezin 2 Minimumgezin Giekerk Sociaal
Flexwerker(s) 3 Alleenstaande man Dokkum Praktisch
Flexwerker(s) 2 Alleenstaande vrouw Hallum Praktisch
Flexwerker(s) 3 Alleenstaande man Zwagerbosch Praktisch
Flexwerker(s) 3 Alleenstaande man Dokkum Praktisch
Bestuur + OT Present NOF 2 Alleenstaande vrouw Veenwouden Praktisch
Bestuur + OT Present NOF 2 Alleenstaande man Zwaagwesteinde Praktisch
Bestuur + OT Present NOF 5 Alleenstaande man Zwagerbosch Praktisch
Bestuur + OT Present NOF 4 Alleenstaande man Dokkum Praktisch
Flexwerker(s) 1 Alleenstaande vrouw Zwaagwesteinde Praktisch
Vriendengroep 2 Alleenstaande vrouw Dokkum Praktisch
Flexwerker(s) 2 Alleenstaande vrouw Moddergat Praktisch
Alleenstaande 1 Alleenstaande vrouw Dokkum Sociaal
Alleenstaande 1 Alleenstaande vrouw Zwaagwesteinde Sociaal
Flexwerker(s) 3 Alleenstaande vrouw Moddergat Praktisch
Alleenstaande 1 Alleenstaande vrouw Dokkum Sociaal
Flexwerker(s) 2 Alleenstaande vrouw Kollum Praktisch
Flexwerker(s) 1 Alleenstaande vrouw Zwaagwesteinde Praktisch
Flexwerker(s) 2 Alleenstaande man Dokkum Praktisch
Flexwerker(s) 2 Alleenstaande vrouw Zwaagwesteinde Praktisch
Flexwerker(s) 2 Alleenstaande man Damwoude Praktisch

Projecten van 2019

Totaal aantal van 35 projecten gerealiseerd (met 142 vrijwilligers), waarvan 19 praktische en 16 sociale projecten.

Groep Aantal Hulpvrager Plaats Project
Sint bezorgers + flexwerkers 18 Minimumgezin Dokkum Sociaal
Gezin 2 Minimumgezin Rinsumageest Sociaal
Gezin 2 Minimumgezin Oudwoude Sociaal
Gezin 2 Minimumgezin Hardegarijp Sociaal
Gezin 2 Minimumgezin Kollum Sociaal
Gezin 2 Minimumgezin Zwaagwesteinde Sociaal
Gezin 2 Minimumgezin Kollumerzwaag Sociaal
Gezin 2 Minimumgezin Hardegarijp Sociaal
Gezin 2 Minimumgezin Holwerd Sociaal
Gezin 2 Minimumgezin Ferwert Sociaal
Gezin 2 Minimumgezin Ferwert Sociaal
Gezin 2 Minimumgezin Engwierum Sociaal
Gezin 2 Minimumgezin Engwierum Sociaal
Gezin 2 Minimumgezin Dokkum Sociaal
Gezin 2 Minimumgezin Dokkum Sociaal
Gezin 2 Minimumgezin Dokkum Sociaal
Flexwerkers 3 Echtpaar Dokkum Praktisch
Bestuur + OT Present NOF 5 Echtpaar Dokkum Praktisch
Bestuur + OT Present NOF 4 Woongroep Engwierum Praktisch
Leerlingen Friese Poort Leeuwarden 5 Alleenstaande man Dokkum Praktisch
Leerlingen Friese Poort Leeuwarden 4 Alleenstaande vrouw Engwierum Praktisch
Leerlingen Friese Poort Leeuwarden 5 Vrouw met kind Dokkum Praktisch
Leerlingen Friese Poort Leeuwarden 6 Verzorgingstehuis Dokkum Sociaal
Flexwerkers 4 Vrouw met kinderen Dokkum Praktisch
Meet & Eat 17 Vluchtelingen Veenwouden Sociaal
Vriendengroep 4 Vrouw met kinderen Kollumerzwaag Praktisch
Gezin 2 Alleenstaande man Zwaagwesteinde Praktisch
Flexwerkers 5 Vluchtelinge met kinderen Kollum Praktisch
OT Present NOF 4 Alleenstaande vrouw Dokkum Praktisch
OT Present NOF 4 Gezin Damwoude Praktisch
Vriendengroep 4 Alleenstaande man Dokkum Praktisch
Leerlingen Lauwers College 5 Alleenstaande vrouw Kollum Praktisch
Leerlingen Lauwers College 5 Alleenstaande vrouw Zwaagwesteinde Praktisch
Vriendengroep 3 Alleenstaande vrouw Dokkum Praktisch
Flexwerker(s) 4 Alleenstaande vrouw Hallum Praktisch
Flexwerker(s) 2 Vluchtelingen gezin Kollum Praktisch
Politieke partij 3 Alleenstaande man Zwaagwesteinde Praktisch

Projecten van 2018

Totaal aantal van 39 projecten gerealiseerd (met 177 vrijwilligers), waarvan 17 praktische en 22 sociale projecten.

Groep Aantal Hulpvrager  Plaats Project
Sintfeest groep 7 Vluchtelingen Dokkum Sociaal
Sintfeest groep 3 Vluchtelingen Kollum Sociaal
Sint bezorgers + flexwerkers 16 Minimumgezin Dokkum Sociaal
Gezin 2 Minimumgezin Hardegarijp Sociaal
Gezin 2 Minimumgezin Giekerk Sociaal
Gezin 2 Minimumgezin Burgum Sociaal
Gezin 2 Minimumgezin Burgum Sociaal
Gezin 2 Minimumgezin Burgum Sociaal
Gezin 2 Minimumgezin Holwerd Sociaal
Gezin 2 Minimumgezin Veenwouden Sociaal
Gezin 2 Minimumgezin Rinsumageest Sociaal
Gezin 2 Minimumgezin Metslawier Sociaal
Gezin 2 Minimumgezin Kollumerzwaag Sociaal
Gezin 2 Minimumgezin Zwaagwesteinde Sociaal
Gezin 2 Minimumgezin Zwaagwesteinde Sociaal
Gezin 2 Minimumgezin Zwaagwesteinde Sociaal
Gezin 2 Minimumgezin Wouterswoude Sociaal
Flexwerker(s) 1 Alleenstaande vrouw Damwoude Praktisch
Kerkgroep 11 Alleenstaande man Damwoude Praktisch
Bestuur + team 7 Moeder met kinderen Ferwert Praktisch
Bestuur + team 4 Gezin Holwerd Praktisch
Kerkgroep 5 Verzorgingstehuis Dokkum Sociaal
Vriendengroep 5 Alleenstaande man Zwaagwesteinde Praktisch
Vriendengroep 6 Moeder met kind Dokkum Praktisch
Bedrijf 3 Alleenstaande man Dokkum Praktisch
Bedrijf 7 Gezingsvervangend tehuis Kollum Sociaal
Studenten ROC Friese Poort 8 Verzorgingstehuis Dokkum Sociaal
Studenten ROC Friese Poort 16 Verzorgingstehuis Dokkum Sociaal
Studenten ROC Friese Poort 8 Moeder met kinderen Kollum Praktisch
Gespreksgroep 8 Alleenstaande vrouw Driezum Praktisch
Leesclub 6 Verzorgingstehuis Dokkum Sociaal
Flexwerker(s) 3 Alleenstaande man Dokkum Praktisch
Flexwerker(s) 4 Vluchtelingen gezin Holwerd Praktisch
Gezin + flexwerker(s) 8 Alleenstaande vrouw Anjum Praktisch
Flexwerker(s) 2 Moeder met kind Ferwert Praktisch
Gezin 2 Moeder met kind Zwaagwesteinde Praktisch
Kerkgroep 2 Moeder met kind Zwaagwesteinde Praktisch
Vriendengroep 3 Alleenstaande vrouw Anjum Praktisch
Vriendengroep 4 Gezinsvervangend tehuis Kollum Sociaal

Projecten van 2017

Totaal aantal van 43 projecten gerealiseerd (met 291 vrijwilligers), waarvan 25 praktische en 18 sociale projecten.

Groep Aantal Hulpvrager  Plaats Project
Oproep-groep Facebook 5 Groep in opvang Kollumerzwaag Praktisch
Oproep-groep Facebook 5 Groep in opvang Kollumerzwaag Praktisch
Studenten ROC Friese Poort 5 Gezin Hallum Praktisch
Studenten ROC Friese Poort 6 Alleenstaande man Damwoude Praktisch
Studenten ROC Friese Poort 6 Alleenstaande man Dokkum Praktisch
Studenten ROC Friese Poort 6 Moeder met kind Ferwert Praktisch
Studenten ROC Friese Poort 11 Vluchteling kinderen Buitenpost Sociaal
Studenten ROC Friese Poort 11 Vrijwilligersorganisatie Damwoude Praktisch
Studenten ROC Friese Poort 8 Verzorginstehuis Dokkum Sociaal
Kerkgroep 15 Verzorginstehuis Kollum Sociaal
Gezin 2 Minimumgezin Ferwert Sociaal
Gezin 2 Minimumgezin Kollumerpomp Sociaal
Gezin 2 Minimumgezin Dokkum Sociaal
Gezin 2 Minimumgezin Kollum Sociaal
Gezin 2 Minimumgezin Rinsumageest Sociaal
Gezin 2 Minimumgezin Dokkum Sociaal
Gezin 2 Minimumgezin Zwaagwesteinde Sociaal
Bestuur + team 5 Alleenstaande vrouw Hallum Praktisch
Bestuur + team 6 Alleenstaande vrouw Hallum Praktisch
Vrienden 2 Alleenstaande man Dokkum Praktisch
Familie 3 Alleenstaande vrouw Dokkum Praktisch
Gespreksgroep 5 Echtpaar Noord-Burgum Praktisch
Vriendengroep 14 Verzorginstehuis Dokkum Sociaal
Flexwerkers 2 Alleenstaande vrouw De Westereen Praktisch
Kerkgroep 12 Verzorginstehuis De Westereen Sociaal
Gemeente groep 18 Verzorginstehuis Ferwert Sociaal
Familie 2 Gezin Zwaagwesteinde Praktisch
Kerkgroep 6 Alleenstaande vrouw Marrum Praktisch
Flexwerker(s) 4 Alleenstaande vrouw Hallum Praktisch
Basisschool klassen 55 Verzorgingstehuis De Westereen Sociaal
AZC groep 2 Samenwonend stel Kollum Praktisch
Flexwerker 1 Gezin Kollumerzwaag Praktisch
Gespreksgroep 8 Alleenstaande vrouw De Westereen Praktisch
Boerenbedrijf 9 Vluchtelingen Kollumerzwaag Sociaal
Leesclub 8 Alleenstande vrouw Burum Praktisch
Leerlingen Dockinga 5 Moeder met kinderen Buitenpost Praktisch
Kerkgroep 4 Verzorgingstehuis Dokkum Praktisch
AZC groep 2 Groep in opvang Engwierum Praktisch
Kerkgroep 7 Gezin Kollum Praktisch
Vriendengroep 3 Verzorgingstehuis De Westereen Sociaal
Kerkgroep 9 Verzorgingstehuis Dokkum Sociaal
Kerkgroep 2 Groep in opvang Engwierum Sociaal
Kerkroep 5 Gezin Buitenpost Praktisch

Projecten van 2016

Totaal aantal van 67 projecten gerealiseerd (met 311 vrijwilligers), waarvan 36 praktische en 31 sociale projecten.

Groep Aantal Hulpvrager  Plaats Project
Studenten ROC Friese Poort 7 Gezinsvervangend tehuis Dokkum Sociaal
Studenten ROC Friese Poort 8 Vrijwilligersorganisatie Damwoude Praktisch
Studenten ROC Friese Poort 5 Gezin Kollum Praktisch
Studenten ROC Friese Poort 6 Gezinsvervangend tehuis Damwoude Praktisch
Studenten ROC Friese Poort 2 Alleenstaande man Dokkum Praktisch
Studenten ROC Friese Poort 5 Alleenstaande vrouw Marrum Praktisch
Gezin 2 Minimumgezin Burgum Sociaal
Gezin 2 Minimumgezin Damwoude Sociaal
Gezin 2 Minimumgezin Burgum Sociaal
Gezin 2 Minimumgezin Holwer Sociaal
Gezin 2 Minimumgezin Drogeham Sociaal
Gezin 2 Minimumgezin Kootstertille Sociaal
Gezin 2 Minimumgezin Rinsumageest Sociaal
Gezin 2 Minimumgezin Veenwouden Sociaal
Gezin 2 Minimumgezin Giekerk Sociaal
Gezin 2 Minimumgezin Dokkum Sociaal
Gezin 2 Minimumgezin Veenwouden Sociaal
Gezin 2 Minimumgezin Surhuisterveen Sociaal
Gezin 2 Minimumgezin Kootstertille Sociaal
Gezin 2 Minimumgezin Burgum Sociaal
Gezin 2 Minimumgezin Burgum Sociaal
Flexwerker 1 Verzorginstehuis De Westereen Sociaal
Gezin 3 Verzorginstehuis De Westereen Sociaal
Kerkgroep 4 Alleenstaande vrouw Veenwouden Praktisch
Kerkgroep 5 Verzorginstehuis De Westereen Sociaal
AZC groep 4 Samenwonend stel Kollum Praktisch
AZC groep 4 Samenwonend stel Kollum Praktisch
Rotary club 5 Minimumgezinnen Kollumerland + Achterkarspelen Sociaal
Vriendengroep 3 Moeder met kind Paessens Praktisch
Vriendengroep 4 Moeder met kind Paessens Praktisch
Vriendengroep 4 Alleenstaande vrouw De Westereen Praktisch
Kerkgroep 4 Alleenstaande man Hallum Praktisch
Kerkgroep 6 Verzorginstehuis Dokkum Sociaal
Kerkgroep 4 Groep in opvang Engwierum Praktisch
Vriendengroep 3 Allenstaande man Hallum Praktisch
AZC groep 4 Moeder met kind Dokkum  Praktisch
AZC groep 4 Alleenstaande man Twijzel Praktisch
AZC groep 4 Moeder met kind Dokkum Praktisch
Flexwerker 1 Gezin Ryptsjerk Praktisch
Studenten ROC Friese Poort 3 Twee dames Dokkum Praktisch
Gezin 4 Gezin Ryptsjerk Praktisch
Flexwerkers 2 Moeder met dochter Mûnein Praktisch
Flexwerkers 2 Echtpaar Dokkum Praktisch
Flexwerkers 2 Echtpaar Dokkum Praktisch
Flexwerker 1 Vader met kinderen Damwoude Praktisch
Flexwerkers 2 Alleenstaande vrouw Burgum Praktisch
Bestuur + team 10 Ouderen Dokkum Sociaal
Diaconie 2 Moeder met dochter Birdaard Praktisch
Kerkgroep 4 Moeder met dochter De Westereen Praktisch
Boerenbedrijf 9 Vluchtelingen Eastemar Sociaal
Gastgezinnen 14 Vluchtelingen Burgum Sociaal
Gespreksgroep 7 Eechtpaar Dokkum Praktisch
Dorpsgroep 20 Vluchtelingen Ryptsjerk Sociaal
Kerkgroep 5 Samenwonend koppel Kollum Praktisch
Bedrijf 2 Verzorgingstehuis Dokkum Sociaal
Kerkgroep 3 Moeder met kinderen Surhuisterveen Praktisch
Kerkgroep 7 Alleenstaande man Harkema Praktisch
Diaconie 5 Vluchtelingen Kollumerzwaag Sociaal
Diaconie 6 Alleenstaande man Westergeest Praktisch
Boerenbedrijf 6 Vluchtelingen Kollumerzwaag Sociaal
Gastgezinnen 18 Vluchtelingen Divers Sociaal
Politieke partij 5 Groep in opvang Engwierum Sociaal
Gastgezinnen 28 Vluchtelingen Divers Sociaal
AZC groep 4 Alleenstaande man Twijzel Praktisch
Vriendengroep 5 Echtpaar Dokkum Praktisch
Bedrijf 5 Moeder met kinderen Drachten Praktisch
Bedrijf 2 Moeder met kinderen Ferwert Praktisch

Projecten van 2015

Totaal aantal van 45 projecten gerealiseerd (met 215 vrijwilligers), waarvan 27 praktische en 18 sociale projecten.

Groep Aantal Hulpvrager  Plaats Project
Leerlingen Dockinga 3 Gezingsvervangend tehuis Damwoude Sociaal
Studenten ROC Friese Poort 12 Gezin Dokkum Praktisch
Studenten ROC Friese Poort 10 Vrijwilligersorganisatie Damwoude Sociaal/praktisch
Studenten ROC Friese Poort 3 Verzorgingstehuis Dokkum Sociaal
Studenten ROC Friese Poort 5 Verzorgingstehuis Dokkum Sociaal
Studenten ROC Friese Poort 4 Gezin Dokkum Praktisch
Gezin 1 Minimumgezin Harkema Sociaal
Gezin 4 Minimumgezin Burgum Sociaal
Gezin 4 Minimumgezin Veenwouden Sociaal
Gezin 3 Minimumgezin Burgum Sociaal
Gezin 4 Minimumgezin Burgum Sociaal
Gezin 5 Minimumgezin Buitenpost Sociaal
Gezin 2 Minimumgezin Dokkum Sociaal
Gezin 2 Minimumgezin Burgum Sociaal
Gezin 4 Minimumgezin Damwoude Sociaal
Flexwerkers 3 Echtpaar Kollum Praktisch
Leerlingen Dockinga 3 Gezingsvervangend tehuis Damwoude Sociaal
Kerkgroep 2 Echtpaar Damwoude Praktisch
Flexwerker 1 Alleenstaande man Ee Praktisch
Flexwerkers 2 Alleenstaande man Dokkum Praktisch
Politieke partij 5 Vrijwilligersorganisatie Damwoude Sociaal/praktisch
Rotary club 10 Minimumgezinnen Kollumerland + Achterkarspelen Sociaal
Flexwerker 1 Alleenstaande vrouw Veenwouden Praktisch
Leerlingen Dockinga 5 Alleenstaande man Engwierum Praktisch
Diaconie 4 Alleenstaande man Westergeest Praktisch
Leerlingen Dockinga 3 Alleenstaande man Dokkum Praktisch
Flexwerker 1 Moeder en dochter Mûnein Praktisch
Politieke partij 5 Twee dames Dokkum Praktisch
Flexwerkers 2 Echtpaar Damwoude Praktisch
Vriendengroep 5 Echtpaar Damwoude Praktisch
Kerkgroep 8 Echtpaar Harkema Praktisch
Flexwerkers 2 Alleenstaande man Dokkum Praktisch
Bedrijfsteam 10 Vrijwilligersorganisatie Ferwert Praktisch
Vriendengroep 5 Echtpaar Dokkum Praktisch
Jongerengroep 7 Alleenstaande man Dokkum Praktisch
Bestuur + team 11 Vrijwilligersorganisatie Damwoude Sociaal/praktisch
Flexwerker 1 Gezin Wouterswoude Praktisch
Gespreksgroep 3 Moeder en dochter Buitenpost Praktisch
Flexwerkers 2 Echtpaar Damwoude Praktisch
Leeskring 6 Alleenstaande man Oenkerk Praktisch
Bedrijfsteam 4 Gezin Oosternijkerk Praktisch
Bedrijfsteam 3 Gezin Kollum Praktisch
Gespreksgroep 8 Gezingsvervangend tehuis Damwoude Sociaal
Leerlingen Dockinga 4 Alleenstaande vrouw Dokkum Praktisch
Kerkgroep 16 Gezingsvervangend tehuis Damwoude Praktisch

Projecten van 2014

Totaal aantal van 26 projecten gerealiseerd (met 153 vrijwilligers), waarvan 23 praktische en 3 sociale projecten.

Groep Aantal Hulpvrager  Plaats Project
Vriendengroep 4 Moeder met 1 kind Nes/Holwerd Praktisch
Leerlingen Dockinga 4 Alleenstaande vrouw Dokkum Praktisch
Gespreksgroep 4 Gezingsvervangend tehuis Damwoude Praktisch
Vriendengroep 8 Ouderen Kollum Sociaal
Leerlingen Dockinga 5 Moeder met 1 kind Ternaard Praktisch
Rotary club 21 Minimum gezinnen Kollumerland + Achterkarspelen Sociaal
Jongerengroep 14 Alleenstaande vrouw Kollumerzwaag Praktisch
Gespreksgroep 4 Alleenstaande man Zwaagwesteinde Praktisch
Vriendinnengroep 7 Beschermde woonvorm Dokkum Praktisch
Diaconie 6 Man en moeder Buitenpost Praktisch
Diaconie 4 Alleenstaande vrouw Ternaard Praktisch
Diaconie 5 Alleenstaande vrouw Ternaard Praktisch
Flexwerkers 3 Moeder met 3 kinderen Dokkum Praktisch
Flexwerkers 3 Moeder met 3 kinderen Dokkum Praktisch
Flexwerker 1 Alleenstaande vrouw Damwâld Praktisch
Vriendengroep 5 Moeder en dochter Mûnein Praktisch
Politieke partij 5 Alleenstaande man Hantum Praktisch
Politieke partij 8 Alleenstaande vrouw Kollumerzwaag Praktisch
Flexwerkers 2 Alleenstaande man Dokkum Praktisch
Vriendengroep 9 Ouder echtpaar K’zwaag-Burgum Praktisch
Gespreksgroep 8 Moeder met 2 kinderen Dokkum Praktisch
Bestuur + team 8 Groep in opvang Engwierum Sociaal
Flexwerkers 4 Moeder met 2 kinderen Dokkum -Drachten Praktisch
Flexwerkers 4 Gezin Dokkum Praktisch
Vriendengroep 8 Echtpaar Twijzelerheide Praktisch
Flexwerkers 2 Jong gezin Wouterswoude Praktisch

Projecten van 2013

Totaal aantal van 10 projecten gerealiseerd (met 49 vrijwilligers), alle projecten waren praktisch.

Groep Aantal Hulpvrager Plaats Project
Vriendengroep 6 Echtpaar Wouterswoude Praktisch
Vriendengroep 6 Alleenstaande man Dokkum Praktisch
Bestuur + team 6 Alleenstaande moeder met 2 kinderen Ferwert Praktisch
Flexwerkers 2 Alleenstaande man Zwaagwesteinde Praktisch
Diaconie 5 Alleenstaande man Holwerd Praktisch
Flexwerkers 2 Alleenstaande vrouw Ferwert Praktisch
Flexwerkers 2 Alleenstaande man Zwaagwesteinde Praktisch
Vriendengroep 3 Vluchtelingen gezin Damwoude Praktisch
Gespreksgroep 11 Gezin Rinsumageest Praktisch
Vriendengroep 7 Alleenstaande vrouw Holwerd Praktisch