Present Markt een succes!

07-03-2019

Het bericht van de Presentmarkt op 7 maart is als een lopend vuurtje door Noordoost Friesland gegaan. Misschien was daarom de locatie van de oude brandweerkazerne in De Westereen wel goed gekozen? Veel vrijwilligers en relaties van Present waren aanwezig. We mochten een dertigtal belangstellenden laten zien hoe Present Noordoost Friesland werkt.

Voorzitter Ankie Nieuwenhuis heette de aanwezigen welkom en legde nog eens uit wat Present is en hoe we werken. Jongerenwerker Robert Colijn ging samen met ons de diepte in door stil te staan bij bewogenheid voor de naaste en zelf daarvoor in beweging te komen.

Ook maakten we bekend wie onze eerste zeven ambassadeurs zijn. Let op de media, ze zullen binnenkort van zich laten horen. Ook startten we met onze Club van 50; een club van 50 particulieren of bedrijven die jaarlijks €50,- willen doneren om op deze manier achter de visie van Present NOF te gaan staan. De eerste clubleden hebben zich op de Presentmarkt al aangemeld.

Hierna konden de bezoekers vrij over de markt lopen langs de diverse tafels. Zo waren er stands over: ambassadeurs, club van 50, projecten, maatschappelijke organisaties, kerken, bedrijven, voorbeelden uit de praktijk, en vacatures. In de vacaturestand werd duidelijk dat stichting Present NOF helemaal een vrijwilligersorganisatie is. Op verschillende gebieden zijn nog vrijwilligers nodig. Deze vacatures zijn steeds te zien op de website www.presentnof.nl. We kunnen terugkijken op een geslaagde Presentmarkt met leuke gesprekken, enthousiaste reacties en nieuwe contacten. Voor velen wel voor herhaling vatbaar. We gaan vol goede moed het voorjaar en de zomer van 2019 in. Toch niet goed om zo’n vuurtje te blussen!

(met speciale dank aan Betty van de wal van Cafe de Lantaarn in Dokkum)

Hieronder een foto-impressie: