Present NOF zoekt ambassadeurs!

02-11-2017

Ambassadeurs van Stichting Present Noordoost Friesland

De Ambassadeurs van Present NOF zijn mensen met een relevant netwerk in onze omgeving die hun naam verbinden aan de stichting. Zij vertegenwoordigen verschillende aandachtsgebieden zoals overheid en politiek, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, scholen, kerken en verenigingen. Door hun naam te verbinden aan Present NOF steunen zij onze missie en werkwijze, bevelen zij Present aan binnen hun netwerk en helpen zij de bekendheid van Present NOF te vergroten bij een breed publiek. Vanuit hun professionele achtergrond en hun kennis van het maatschappelijke speelveld in het noordoosten van Friesland kunnen zij bovendien Present NOF gevraagd en ongevraagd met advies dienen.

Wie zoeken wij?

Ambassadeurs van Present NOF…

  • zijn mensen met een relevant netwerk in noordoost Friesland binnen bijvoorbeeld overheid en politiek, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, scholen, kerken en verenigingen e.d.
  • kunnen zich vinden in de missie en werkwijze van Present NOF en dragen het werk van Present algemeen en dat van de plaatselijke stichting een warm hart toe
  • zijn bereid om daar waar het past Present NOF onder de aandacht te brengen en te steunen
  • zijn bereid om tenminste eenmaal zelf als vrijwilliger te participeren in een project van Present NOF
  • zijn bereid om eenmaal per jaar de Ambassadeursbijeenkomst van Present NOF bij te wonen
  • zijn bereid om met naam, functie en toelichting op hun Ambassadeurschap opgenomen te worden op de website en facebookpagina van Present NOF

Wat kan een Ambassadeur verwachten?

Een Ambassadeur van Present NOF wordt benaderd door het bestuur van de stichting met de vraag om Ambassadeur te worden. Voordat iemand besluit om Ambassadeur te worden is hij of zij door bestuur en/of het coördinatieteam inhoudelijk op de hoogte gesteld van het werk van Present NOF en van het Ambassadeurschap. Bij acceptatie zal Present NOF melding maken van een nieuwe Ambassadeur op haar website en facebookpagina met naam, functie en toelichting van de reden van betrokkenheid. Eenmaal per jaar nodigt Present NOF haar Ambassadeurs uit voor een informatieve bijeenkomst waarin wordt teruggeblikt op het achterliggende jaar en vooruitgeblikt op het komende jaar. Het bestuur van Present NOF zal in voorkomende gevallen de Ambassadeur om advies vragen als er zaken aan de orde zijn die het werkveld/aandachtsgebied van de Ambassadeur betreffen. We willen graag voor minimaal 3 jaar een verbinding aangaan. Dit kan in onderling overleg opgezegd of verlengd worden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ankie Nieuwenhuis (voorzitter bestuur): ankie.nieuwenhuis@presentnof.nl.