Thús Wonen in zee met Present NOF

25-01-2018

Woningcorporatie Thús Wonen en Stichting Present Noordoost Friesland hebben op 18 januari een samenwerkingsovereenkomst getekend. Stichting Present wil een brug slaan tussen (groepen) mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Als verhuurder van sociale huurwoningen draagt Thús Wonen de stichting een warm hart toe.

Waar de beide organisaties nu voor getekend hebben is dat vrijwilligers van Stichting Present Noordoost Friesland bij projecten in of om woningen van Thús Wonen ondersteuning krijgen van de woningcorporatie. Stichting Present gaat dan aan de slag bij huurders die dit zelf niet meer kunnen vanwege gezondheidsredenen of omdat ze niet over de financiële middelen beschikken én geen netwerk van familie of kennissen hebben die hen kunnen helpen. Per project wordt, in afstemming met de huurder, van tevoren overlegd over wat er gedaan wordt en of er ook inzet van Thús Wonen nodig is in de vorm van begeleiding door een van de woonconsulenten of het leveren van bijvoorbeeld materiaal. Thús Wonen steunt Stichting Present met een vastgestelde financiële bijdrage voor de onkosten.

Thús Wonen is de samenwerking aangegaan, omdat zij als corporatie wil bijdragen aan de leefbaarheid voor de huurder en van de wijk: “De werkzaamheden van Stichting Present sluiten aan bij het mienskipsgefoel in de regio, het omzien naar elkaar. Het is mooi dat de stichting vrijwilligers inzet om mensen te helpen die dat nodig hebben. Tegelijkertijd is het jammer dat steeds meer mensen hulp nodig hebben als gevolg van de bezuinigingen bij gemeenten. Daar maken wij ons flink zorgen over. Het kan niet zo zijn dat geld dat bedoeld was voor de zorg in de regio nu op een andere manier wordt uitgegeven. Er gaat op dit moment veel geld en aandacht naar de sociale problematiek in de steden terwijl er ook in de regio veel speelt. Vrijwilligers kunnen een belangrijke rol spelen bij mensen die hulp nodig hebben, maar ze kunnen natuurlijk niet het werk doen dat eigenlijk door professionals gedaan moet worden.”

Stichting Present coördineert vrijwilligerswerk. Een groep vrijwilligers kan zich aanmelden en aangeven wat ze willen doen: klussen zoals een laminaatvloer leggen, een kamer behangen of een tuin opknappen. Maar ook een sociaal project zoals samen wandelen of eten. Stichting Present koppelt dit aanbod aan een persoon, gezin, of instelling die hiermee geholpen is. Aanmelding gaat altijd via een maatschappelijke organisatie. Dat kan bijvoorbeeld het gebiedsteam zijn, maatschappelijk werk of een andere instelling voor hulpverlening.

Zie voor het volledige artikel op de website van RTV NOF.