ANBI status

ANBI-logo

Stichting Present Noordoost Friesland heeft een ANBI status, uw financiële steun is daardoor aftrekbaar voor de belasting.

Algemeen

Statutaire naam: STICHTING PRESENT NOORDOOST FRIESLAND

RSIN: NL 8526.44.334

KvK: 57584419

Contactgegevens

Telefoonnummer: 06-12978202

E-mailadres: info@presentnof.nl

Website: http://www.presentnof.nl

Postadres: De Pinksterblom 18, 9271LK De Westereen

Doelstelling

Missie

Een brug slaan tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen kunnen worden.

Visie

Een beweging op gang brengen in de samenleving waarbij steeds meer mensen het vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te zien.

Actueel beleidsplan:

Download hier het beleidsplan van 2013-2016.

Download hier het actuele strategisch plan van 2017-2021.

Verslaglegging:

Download hier het meest recente jaarverslag.

Bestuur:

Het bestuur bestaat uit de volgende functies: voorzitter, penningmeester, secretaris, algemeen lid, algemeen lid. De actuele samenstelling kunt u hier vinden.

Beloning

Stichting Present Noordoost Friesland is een professionele organisatie waar alleen de coördinator een betaalde functie heeft op basis van 0,3 fte conform de CAO Welzijn. Present NoordOost Friesland werkt momenteel echter met een coördinatieteam, bestaande uit drie vrijwillige krachten. Bestuur en vrijwillige medewerkers kunnen aanspraak maken op een vrijwilligersvergoeding. De meeste vrijwilligers zien hier vanaf.