Onze partners

Partner worden?

Heeft u een link met Stichting Present Noordoost Friesland en wilt u als partner op onze site vermeld staan, neem dan contact ons op via info@presentnof.nl.

St. Present Noordoost Friesland wordt ondersteund door:

 • Skanfonds
 • VSBfonds
 • Oranje Fonds
 • Gemeente Dantumadiel
 • Gemeente Noardeast-Fryslân
 • WoonFriesland
 • Thús Wonen
 • Hellinga Soepboer Assurantiën, Dokkum
 • Christelijk Gereformeerde Kerk, Dokkum
 • Christelijk Gereformeerde Kerk, Zwaagwesteinde
 • Protestantse Gemeente Kollum
 • Hervormde Gemeente Kollumerzwaag
 • Protestantse Gemeente Mariëngaarde, Hallum
 • De Jong Kantoormeubilair, Dokkum
 • Vrije Baptisten Gemeente Nehemia, Dokkum
 • Diverse giften van particulieren

Wij werken samen met de volgende maatschappelijke organisaties:

 • De Waadwente (ZuidOostZorg), Dokkum
 • Stichting Fryslân 58, Damwoude
 • St. Welzijn Het Bolwerk, Dokkum
 • J.P. van den Bent Stichting, Leeuwarden
 • Kledingbank Noord Oost Friesland, Ferwert
 • Stichting De Noorderbrug, Dokkum
 • Reik, Leeuwarden
 • Vluchtelingenwerk Nederland, Dokkum
 • Stichting Precious, Wouterswoude
 • Cummunity Support, Groningen
 • Bureau Jeugdzorg Friesland, Leeuwarden
 • De Friese Wouden, Drachten
 • Thuiszorg Het Friese Land, Leeuwarden
 • Verslavingszorg Noord Nederland, Leeuwarden
 • Amaryllis Interventie Team (ZIENN), Leeuwarden
 • Yvonne Medema, Dokkum
 • GGZ Friesland, Leeuwarden
 • Leger des Heils Noord, Groningen
 • VBG Bethel, Drachten
 • Eigen Regie Friesland, Drachten
 • Stichting Maatschappelijk Werk Fryslân, Dokkum
 • Woonzorgcentrum Brugchelencamp, De Westereen
 • Sociaal Team gemeente Noardeast-Fryslân, Dantumadiel, Tietjerksteradiel en Achtkarspelen
 • Connecting Hands, Leeuwarden
 • Tjallingahiem (Reik), Leeuwarden
 • Noorderbreedte, locatie Meckama State, Kollum
 • Talant, locatie de Skoar, Damwâld
 • ZIENN, Leeuwarden
 • Slachtofferhulp Nederland, Leeuwarden
 • Zorgmaatwerk, Leeuwarden
 • Woonzorgcentrum Foswert, Ferwert
 • Inter-Psy, Drachten
 • De Noorderbrug, Dokkum
 • Stichting Lichtpunt, Kollumerzwaag
 • WIL (Zorggroep Alliade), Dokkum
 • Zorgcentrum Dongeraheem, Dokkum
 • AZC, Burgum