Team en Bestuur

Stichting Present Noordoost Friesland is actief in de gemeenten Noardeast-Fryslân en Dantumadiel. Het team bestaat uit de hieronder genoemde medewerkers.


Coördinatie team

Present Noordoost Friesland werkt met een coördinatieteam, waarbij de werkzaamheden in vier taakgroepen ondergedeeld zijn. De dagelijkse leiding en sturing van het operationeel team ligt bij deze vier personen:

  • Knillis Brouwer: voorbereidende werkzaamheden (Present bekend maken)
  • Charissa Fabriek: ondersteunende werkzaamheden (Present achter de schermen)
  • Ruud Medema: uitvoerdende werkzaamheden (Present aan het werk)
  • Wiebe Feenstra: coördinerende werkzaamheden (Present effectief en efficiënt)

Operationeel team

  • Voorbereidende werkzaamheden: Goaitzen Couperus
  • Projectbegeleiders: Berend van der Zwaag, Ruud Medema, Jantsje Wijma, Irene Minnema-Huisjes, Wiebe Feenstra en Jochum Elzinga
  • Ambassadeur kerken: Joost Mulder
  • Projectleider vluchtelingen: Tessa Zuidema
  • Administratief medewerker: Jellie van Zutphen

Bestuur