Team en Bestuur

Stichting Present Noordoost Friesland is actief in de gemeenten Noardeast-Fryslân en Dantumadiel. Het team bestaat uit de hieronder genoemde medewerkers.


Coördinatie team

Present Noordoost Friesland werkt met een coördinatieteam, waarbij de werkzaamheden in vier taakgroepen ondergedeeld zijn. De dagelijkse leiding en sturing van het operationeel team ligt bij deze vier personen:

  • Janneke Zuidema: voorbereidende werkzaamheden (Present bekend maken)
  • Positie open – zie vacature: ondersteunende werkzaamheden (Present achter de schermen)
  • Ruud Medema: uitvoerdende werkzaamheden (Present aan het werk)
  • Wiebe Feenstra: coördinerende werkzaamheden (Present effectief en efficiënt)

Operationeel team

  • Voorbereidende werkzaamheden/intake: Anne Rottiné
  • Projectbegeleiders: Ruud Medema, Irene Minnema-Huisjes, Wiebe Feenstra, Anne Rottiné en Jochum Elzinga
  • Administratief medewerker: positie open

Bestuur