Afscheid van Debora en Laura

28-02-2021

Afgelopen maand hebben we als Present afscheid genomen van Laura Wattel, oud coördinator en Debora van Lummel, oud voorzitter van Present Noordoostpolder.

Het is een bijzondere tijd, waarin wij op dit moment leven. Bij elkaar zijn gaat niet en dus moet alles op afstand plaatsvinden. Ook op een leuke en gezellige manier afscheid nemen is helaas niet mogelijk. We weten nog niet wanneer we elkaar weer fysiek kunnen en mogen ontmoeten. Daarom hebben we een blijk van waardering langsgebracht.

Graag bedankt het bestuur Laura en Debora heel hartelijk voor wat ze voor Stichting Present Noordoostpolder hebben gedaan en betekend, elk op hun eigen manier.

Laura bedanken wij voor haar rol als coördinator van de stichting. Tot tweemaal toe heb jij je ingezet om het dagelijkse werk te doen, om projecten binnen te halen, te begeleiden en te matchen en hierdoor mede het doel van onze stichting, inzet voor een ieder die dit nodig heeft, gestalte te geven. Dank voor het vele werk hiervoor.

Debora willen wij bedanken voor de leiding van onze stichting, die zij na het vertrek van Yep Tiemensma op zich heeft genomen en er zo mede voor heeft zorg gedragen, dat onze mooie stichting niet zonder een voorzitter kwam te zitten. Voortgang is belangrijk en nodig om ons doel en onze plaats in de samenleving vast te houden en uit te breiden. Nogmaals dank hiervoor.

Present gaat nu zonder jullie verder, maar we zijn heel blij, dat we met een voltallig bestuur (dank zij ons nieuwe bestuurslid Ronald van der Meer) en onze coördinator Hilde het prachtige werk van de Stichting Present Noordoostpolder kunnen voortzetten.

Wij wensen Debora en Laura en hun naasten alle goeds voor de toekomst, met alles wat ze van plan zijn te gaan ondernemen. Het team en bestuur wensen jullie hierbij Gods onmisbare zegen toe.