Jaarverslag en jaarrekening

27-06-2018

Met trots presenteren we het jaarverslag van 2017. Wat zijn er het afgelopen jaar weer ontzettend mooie projecten geweest, 44 in totaal. Projecten waar groepen vrijwilligers zich hebben ingezet voor iemand uit de Noordoostpolder. Projecten waarbij ontmoetingen plaatsvonden tussen verschillende leefwerelden. 318 vrijwilligers van verschillende leeftijden hebben zich ingezet. Zo hebben zij veel kunnen betekenen voor mensen in de Noordoostpolder.

Overstijgend aan deze praktische ondersteuning en betrokkenheid hebben de vrijwilligers verandering gebracht. Gevolg van deze eenmalige inzet is bijvoorbeeld dat mensen kracht hervonden en een stukje vertrouwen terugkregen in mensen. Maar ook voor de vrijwilligers levert de betrokkenheid veel op. Ze komen soms voor het eerst in aanraking met mensen die het zoveel minder hebben en ontdekken mogelijkheden om zich in te zetten voor een ander.

We zijn dankbaar voor de financiële ondersteuning die wij van verschillende kanten krijgen. Daardoor is het mooie werk dat Present doet in de Noordoostpolder mogelijk. In onze jaarrekening 2017 leest u er meer over.

Tijdens de beursvloer hebben we een mooie match gemaakt met Mediascape. De fantastische opmaak is door hen gedaan.