Samenwerking Present en Mercatus voortgezet

17-12-2018

Voorzitter Debora van Lummel van Present Noordoostpolder en directeur Ton Beurmanjer van Mercatus hebben de samenwerkingsovereenkomst 2019 – 2021 ondertekend. Present en  Mercatus hebben hiermee de samenwerking op het gebied van leefbaarheid en sociale verantwoordelijkheid in Noordoostpolder verlengd. Present verricht veel werk in woningen van Mercatus.

In het convenant is vastgelegd hoe Present het aanbod van vrijwilligersgroepen ten dienste wil stellen aan de hulpvraag van huurders die Mercatus signaleert in Emmeloord en de omliggende 10 dorpen. Het werk van vrijwilligersgroepen in de woningen van Mercatus draagt bij aan de leefbaarheid van het gebied. 

Present wil een brug slaan tussen mensen die willen geven en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Vanuit het aanbod van de groepen vrijwilligers die zich aanmelden heeft Present de mogelijkheid projecten te organiseren voor en met doelgroepen van diverse instellingen, zoals Mercatus. De vrijwilligers worden groepsgewijs ingezet voor diverse projecten rondom en in woningen en sociale activiteiten. Groepen die zich een dag(deel) willen inzetten voor mensen die het alleen niet redden, kunnen zich melden bij Present. Present brengt dit aanbod onder de aandacht van maatschappelijke organisaties waarmee zij samenwerkt. Het aanbod van groepen bestaat onder andere uit klussen in en rond woningen zoals hulp in een verwilderde tuin, opruimen of schoonmaken van een woning.

Mercatus verhuurt sociale huurwoningen. Zorg voor kwetsbare groepen en individuen heeft veel aandacht. Samenwerking met Present is hierbij een goede aanvulling. Mercatus kan situaties en hulpvragen onder de aandacht brengen van Present.