Voorzitter eerste uur neemt afscheid van Present Noordoostpolder

06-02-2019

Yeb Tiemensma stond aan de wieg van Present Noordoostpolder. Onder zijn voorzitterschap is de stichting gegroeid naar Present 2.0. Na 8 jaar zich met veel plezier en enthousiasme voor de stichting te hebben ingezet, was het tijd om afscheid te nemen. Debora van Lummel is de nieuwe voorzitter van Present Noordoostpolder.

Een artikel over armoede en eenzaamheid trok zo’n negen jaar geleden de aandacht van Yeb Tiemensma. ‘Er werd een avond georganiseerd over dit thema en ik wilde er wel meer van weten. In eerste instantie denk je: dat bestaat toch niet in Noordoostpolder?’ Yeb Tiemensma bezocht de avond, die voor hem aanleiding was om met een aantal mensen om tafel te gaan om te kijken of ze hier iets aan en mee konden doen. Hij wierp zichzelf op als voorzitter en kartrekker van de groep. Daarbij kwam Present Nederland in beeld. Present slaat een brug tussen mensen die iets hebben te bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen worden.

Ik kende Present nog niet heel goed. Present Nederland heeft ons begeleid en geholpen met de oprichting van de stichting. In 2010 zaten we hiervoor bij de notaris. We gingen op zoek naar een coördinator en starten met de opbouw van ons netwerk.’ Daarnaast was het van belang om ook aandacht te hebben voor de financiën, die onder andere via diverse subsidiekanalen werden verkregen. Inmiddels is er sprake van een gezonde financiële organisatie.

Al gauw raakte Present bekend in de Noordoostpolder en meldden groepen zich aan om klussen te doen bij mensen die het zelf niet kunnen en niet het netwerk en de middelen hebben om het te regelen. Al snel waren er zo’n twintig groepen actief in de polder. Dit groeide uit tot vijftig groepen in 2018. ‘Dat hebben wij als bestuur, coördinator en diverse groepenbegeleiders natuurlijk niet alleen gedaan. Onze 600 vrijwilligers zijn het belangrijkst. Zij doen het echte werk.’

Naast klusprojecten doet Present ook sociale projecten. ‘Wandelen met ouderen is leuk, maar geven mij niet het echte Present gevoel’, meent Yeb. ‘Laat mij maar lekker met m’n handen werken bij mensen die thuis echt in de penarie zitten, zodat zij een nieuwe start kunnen maken. Dat geeft mij de meeste voldoening.’

Present heeft haar plek in de samenleving van Noordoostpolder gevonden. Yeb adviseert Debora van Lummel, de nieuwe voorzitter om deze plek te continueren en uit te bouwen door ook bedrijven te enthousiasmeren om mee te doen en met de andere bestuursleden en vrijwilligers een goed team te vormen, dat samenwerkt aan een leefbare Noordoostpolder.