Ambassadeurs

Wij zijn ambassadeur van Present Noordoostpolder.

Hedy Cappon

 Hedy Cappon

Stichting Present gaat in haar werk uit van de mogelijkheden en kracht die de vele vrijwilligers te bieden hebben; van mensen die een ander zomaar willen helpen. Samen helpen Present en de vrijwilliger(s) anderen – hulpvragers – weer wat op weg en brengen mensen zo dichter bij hun eigen mogelijkheden en kracht.

Mensen in hun kracht laten komen, zowel de vrijwilliger als de hulpvrager… voor mij heeft dat alles te maken met God en geloven; met hoe we op een goede manier hier in de Noordoostpolder met elkaar mogen samenleven.

Als predikant van de Protestantse Gemeente te Emmeloord ondersteun ik het werk van Stichting Present dan ook van harte.

 Jetze Kempenaar

‘Samen het verschil maken’, dat is wat mij drijft zowel in mijn privéleven als in mijn werk. Met elkaar bereik je veel meer dan alleen.

Vandaar ook dat ik de stichting Present Noordoostpolder een warm hart toe draag en graag als ambassadeur hieraan verbonden ben. In mijn omgeving ervaar ik dat het werk van Stichting Present, helaas, heel hard nodig is en dat zij alle hulp en ondersteuning daarbij kunnen gebruiken. Want ook voor Present geldt: ‘Alleen samen kunnen we het verschil maken voor mensen, die om wat voor reden dan ook, een steuntje in de rug nodig hebben’.

profielfoto door Pim

Margot Maljaars

Lang hoefde ik er niet over na te denken, toen Stichting Present Noordoostpolder mij vroeg ambassadeur te worden. Wat is er waardevoller dan mensen te helpen met werkzaamheden die zij zelf niet meer kunnen en omdat zij zelf niet het netwerk hebben van vrienden en kennissen om hen daarbij te helpen.

In mijn eigen omgeving zag ik het alweer een tijd geleden helemaal mis gaan. Gelukkig konden we daar met de vriendengroep ingrijpen. Hoe dankbaar dit gezin was en hoe fijn de reacties van anderen uit de omgeving, doen je beseffen dat deze hulp hard nodig is en gewaardeerd wordt en geeft jezelf daardoor ook een waardevol gevoel. Wat Present doet is nog veel dierbaarder, omdat je je inzet voor een hulpvrager die je niet kent. Samen met anderen de handen uit je mouwen steken voor iemand die het nodig heeft, die het waardeert en die je dankbaar is en die jij wellicht een stukje geluk kunt teruggeven. Verrijkend voor jezelf en voor de ander.

Ton Beurmanjer 1 (1) (427x640) Ton Beurmanjer

  In de participatiesamenleving gaan we uit van een zo groot mogelijke zelfredzaamheid. Ik vind het mooi dat mensen uitgedaagd worden om zoveel mogelijk eigen regie over hun leven te        hebben. Zeggenschap en directe invloed hebben op hoe we leven, willen we toch allemaal? Maar als je er alleen niet uitkomt, wat dan?

 Als bestuurder van woningcorporatie Mercatus, vind ik het belangrijk dat we aandacht hebben voor de mensen om ons heen. Daarom is onze organisatie ingericht op wijkgericht werken.    De bewoners kennen en weten wat er nodig is om een goed woonklimaat te hebben staat daarin centraal. En om als organisatie een gezicht te hebben en geen instituut te zijn. Daarom zijn  veel collega’s van mij zichtbaar aanwezig in de wijk.

Als een bewoner van ons er zelf niet uitkomt en wij daarin zelf geen ondersteuning kunnen bieden, dan is het prachtig dat er een Stichting Present in Noordoostpolder is. Dat er vrijwilligers zijn, die hulp op maat bieden waar dat nodig is. Om daarna weer zo goed mogelijk zelf grip op het leven te hebben.

Daarom steunt Mercatus Stichting Present en daarom verbind ik me graag aan hen als ambassadeur. Omdat samen-leven samen-delen is.