Onze partners

Bij het organiseren van onze projecten werken we samen met de volgende organisaties uit de sector wonen, zorg en welzijn:

  • Zorggroep Oude Nieuwe Land
  • Philadelphia
  • Triade
  • Kwintes
  • Interakt Contour
  • Omegagroep
  • Professionals in NAH
  • Carrefour
  • GGD
  • Bureau Jeugdzorg Flevoland
  • Leger des Heils

Present Noordoostpolder wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van de volgende organisaties:

 • Stichting Present Noordoostpolder heeft van het Coöperatiefonds Rabobank Noordoostpolder-Urk voor een periode van drie jaar een bedrag van €1500,00 per jaar toegezegd gekregen.
 •  

  Stichting Present Noordoostpolder heeft voor 2011 een sponsorbedrag van het Oranje Fonds ontvangen van € 10.000,–. Daarnaast is voor zowel 2012 als 2013 een bijdrage van € 15.000,– in het vooruitzicht gesteld. In totaal dus € 40.000,– over een periode van drie jaar.

   

   

  Het bestuur van Skanfonds heeft Stichting Present Noordoostpolder een bijdrage toegezegd van  € 10.000,– voor 2015.

   

   

  Stichting Present Noordoostpolder krijgt  van de gemeente Noordoostpolder een waarderingssubsidie voor 2015 van € 3.000,– voor het verrichten van activiteiten op het gebied van maatschappelijke zorg.

  Logo Gemeente Noordoostpolder

   

  Het R.C. Maagdenhuis  heeft € 5000,00 beschikbaar gesteld voor projecten voor ouderen.

   

  Woningbouwvereinging Mercatu heeft voor 2015 een bedrag van € 1500,00 beschikbaar gesteld voor stichting Present Noordoostpolder.