Aanmelden persoon of gezin voor kerstpakket

Kerstpakketten

Kent u als hulpverlener een persoon, echtpaar of gezin met thuiswonende kinderen in de gemeente Harlingen of de gemeente Waadhoeke die u wilt verrassen met een kerstpakket omdat ze weinig te besteden hebben? Meld het hieronder aan.

U kunt een persoon, echtpaar of een gezin aanmelden voor een kerstpakket. Als u niet wil dat hun adresgegevens bekend worden bij de samensteller van het pakket, is het mogelijk het pakket zelf op te halen of wordt het kerstpakket bij u op kantoor gebracht en brengt u als hulpverlener het pakket bij deze persoon, echtpaar of gezin.

Zodra we meer adressen van begunstigen hebben dan samenstellers van kerstpakketten halen we dit formulier van de website.

Kerstpakket

Naam aanmelder(Vereist)
Naam + adres organisatie of instantie(Vereist)
E-mailadres(Vereist)
Na het verzenden van dit formulier krijgt u op dit e-mail een bevestiging van deze aanmelding.
Voor dit project nemen wij indien nodig eenmalig contact met u op voor aanvullende informatie.
Gegevens van persoon of gezin waarvoor het kerstpakket bestemd is.(Vereist)
Adres(Vereist)
Voor het samenstellen van het kerstpakket ontvangen we graag een omschrijving van de persoon of het gezin, leeftijd van de kinderen, hun interesses, hobby’s, gezamenlijke belangstelling of activiteiten. Of wat mis je als hulpverlener in het gezin (denk aan leesboeken voor kinderen, specifiek speelgoed etc.)
Er zijn scholen die met de leerlingen een kerstpakket samenstellen. We willen voorkomen dat de eigen school een pakket voor dit gezin maakt.
Wanneer u een gezin aanmeldt is dat nog geen garantie dat er ook daadwerkelijk een kerstpakket komt. We zijn hierin afhankelijk van de aanmeldingen van de kerstpakket samenstellers.(Vereist) Met deze aanmelding gaat u ermee akkoord dat Stichting Present uw gegevens vastlegt en dat wij uw gegevens (nu en in de toekomst) mogen gebruiken voor het Kerstengelenproject.