Aanmeldformulier voor een praktische hulpvraag

Met dit formulier kunt u een melding maken van een hulpvraag die voldoet aan de criteria van Present.  We willen graag dat de verwachtingen helder zijn, lees hiervoor onderstaande aandachtspunten. Wat vragen we van u als hulpverlener en wat kunt u van Present verwachten?

  • de hulpverlener is verantwoordelijk voor de cliënt en (gedeeltelijk) aanwezig dient te zijn tijdens de dag van het project.
  • de mogelijkheid bestaat dat er geen passend aanbod is vanuit een groep voor de hulpvraag (en we het project dan niet op korte termijn kunnen uit kunnen voeren).
  • Present zoekt een project bij het aanbod van een groep en niet andersom.
  • Criteria – hulpontvanger heeft onvoldoende netwerk, geld, gezondheid om de vraag zelf op te lossen.
  • Inzet van een groep moet passen binnen het traject dat is ingezet met een cliënt.
  • Wanneer er vanuit de keten andere maatschappelijke organisaties betrokken zijn bij een cliënt dan meldt de organisatie met wie Present contact heeft dit aan de andere betrokken organisaties.
  • Hulpontvanger levert een bijdrage op de dag zelf.
  • Hulpverlener is aanwezig tijdens het voorbereidende bezoek en is verantwoordelijk voor de zorg en communicatie richting de hulpontvanger gedurende de voorbereidingen en op de dag zelf.

Verhuizingen zijn in de praktijk moeilijk te matchen, omdat er op korte termijn actie wordt gevraagd. Hier kunnen we helaas niet altijd aan voldoen. Wel denken we graag mee voor een passende oplossing en werken veelal samen met andere organisaties. In het geval van een verhuizing graag bellen naar Anja Schilder 06-57645837

Aanmeldformulier praktische hulpvraag

Wilt u een praktische hulpvraag indienen? Maak dan gebruik van onderstaand aanmeldformulier voor een praktische hulpvraag. Alvast bedankt voor uw aanmelding!