Kerstengel

                                                                   

 

Wat is 2020 tot nu toe een verwarrend en onzeker jaar, in deze tijden is een blijk van medeleven voor

velen een steun in de rug. Het kerstengelenproject is een mooie manier om daar uiting aan te geven.

                                        Een lichtpuntje zijn voor anderen, doet u mee?                                                                                                           

Het hartverwarmende adventsproject ‘Kerstengelen’ is een bijzonder project te midden tussen alle andere Present-projecten. Door voor elkaar een ‘kerstengel’ te zijn, geef je in een donkere tijd even wat extra aandacht aan mensen die het nodig hebben.

Een Kerstengel bemoedigt iemand, desgewenst anoniem. De bedoeling is om één of meerdere keren tijdens de adventsperiode van zondag 29 november t/m donderdag 24 december aandacht te besteden aan de toegewezen begunstigde. Het project gaat om het gebaar, niet om de hoeveelheid en zeker niet om geld. Iedereen jong en oud, groot of klein, kan zich aanmelden als kerstengel.

Aanmelden Kerstengel 

Lijkt het je wat om in de adventsperiode een Kerstengel te zijn voor een ander?

Je kunt een kerstengel zijn voor iemand uit je eigen omgeving. Je kunt meedoen als individu, als familie, als kerk of als school.

Scholen kunnen kerstengelen zijn door bijvoorbeeld met de klas een leuke kerstactie bedenken of een kerstpakket maken voor een gezin.

Hierbij een aantal dingen die je zou kunnen doen als kerstengel:

  • een brief, verhaal, spreuk of gedicht;
  • een bloemetje;
  • een tekening;
  • iets lekkers;
  • een zelfgemaakte kaart, kerststukje of… ;
  • een aardigheidje, een symbool;
  • een bezoekje
  • of wat de engel zelf ook maar bedenkt!

Kerstengelen worden gekoppeld aan mensen die wel een lichtpuntje kan gebruiken. Aan wie kunt u daarbij denken? Eigenlijk gewoon iedereen…. ouderen, jongeren en kinderen, zieken en gezonden, stille peinzers en drukke baasjes, verdrietige en opgewekte types.

Het is niet meer mogelijk ontvangers op te geven! 

Ken jij zelf iemand uit jouw omgeving die wel wat extra aandacht verdient? Geef hem of haar dan op als ontvanger van Kerstengel-presentjes.

 

  • Je kunt iemand aanmelden als ontvanger van Kerstengel-presentjes tot en met 20 november
  • De ontvanger van Kerstengel presentjes zal toestemming moeten geven om zijn of haar contactgegevens door te geven aan Present. Dit is vanwege de wetgeving AVG en de privacy van de ontvanger.

Iedereen in Noordwest Friesland  komt voor een kerstengel in aanmerking. Ouderen, jongeren, kinderen, ziek en gezond. Eigenlijk komt gewoon iedereen die om wat voor reden dan ook extra aandacht verdient in aanmerking! Denk eens aan een oudere mevrouw die vaak alleen is, een jonge moeder die alleen voor het runnen van haar gezin staat, je buurman waar je nooit bezoek ziet, een weduwnaar die het eenzaam vindt na het overlijden van zijn vrouw, een jonge man die herstellende is van een burn-out, een jonge vluchteling, een dakloze en ga zo maar door. Heb je iemand in gedachten die wel wat aandacht van een kerstengel kan gebruiken? We vinden het fijn als je diegene bij ons aanmeldt, door onderstaand formulier in te vullen.

Aanmelden kan tot 20 november 2020.

Via Present omzien naar de mensen om ons heen…

Doet u mee?

Financieel ondersteunen

Misschien heeft u geen tijd, maar wilt u wel dit project ondersteunen met een financiële bijdrage? Fantastisch! Ga dan naar de pagina Steun ons.  Of maak een bedrag over op bankrekening NL32 ABNA 0426 9483 94 t.n.v. Stichting Present Noordwest Friesland.

Meer weten over hoe je Stichting Present Noordwest Friesland kan steunen als fannoot of als bedrijf?  Neem dan contact met onze algemeen coördinator: Anja Schilder.  Ze is bereikbaar op tel. 06-57645837 of via anjaschilder@presentnwf.nl.

Hartelijke groet,

Team Project Kerstengel Noordwest Friesland

Uiteraard gelden vanwege de corona extra maatregelen en vragen we u die te hanteren. We vragen de kerstengelen om overdag te werk te gaan om mensen niet onnodig ongerust maken.