CDA even iets anders dan politiek

06-03-2020

Een groep mannen én vrouwen van het CDA Harlingen heeft geholpen bij een verhuizing van een gezin met diverse problematiek. Zo zijn er binnen het gezin meerdere mensen met lichamelijke problemen, financiële problemen en te kleine huisvesting. De moeder en de pasgeboren baby kunnen pas weer thuis wonen, als het huis genoeg ruimte biedt voor het hele gezin.

Vanuit het gebiedsteam worden dan verschillende organisaties benaderd om de handen ineen te slaan rondom zo’n gezin. Via Present NWF heeft het CDA het grootste deel van de verhuizing op zich genomen. Een grote klus, waarbij ze ondersteund werden door de gebiedsteam medewerker en een verhuizer uit Franeker. Een lunch werd verzorgd op kosten van de gemeente en de fractieleider van een andere politiek partij maakte twee heerlijk pannen soep.

Rondom dit project zijn verschillende groepen en organisaties betrokken. Via Present Noordwest Friesland zijn meerdere groepen ingezet, zoals een groep stagiaires van de RSG, in het kader van maatschappelijk stage. Verder een groep van Present zelf, het CDA en nog andere vrijwilligers. Verder betrokken zijn de klussenbus en vrijwilligers van seun en steun. Een mooie samenwerking tussen al deze partijen.

In dit soort situaties is het ook bijna niet mogelijk om via één partij de klus te klaren. Er zijn altijd mensen die binnen de samenleving de hulp niet zelf kunnen organiseren. Present Noordwest Friesland zoekt altijd groepen om juist present te zijn voor mensen in armoede, met een beperkte gezondheid en netwerk.