Werkwijze

Present slaat een brug tussen mensen die iets hebben te bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Als makelaar in sociale betrokkenheid bieden wij de mogelijkheid voor vrijwilligers om zich in de eigen woonplaats in te zetten voor mensen die te maken hebben met armoede, een slechte gezondheid of een sociaal isolement. Voor 1 dagdeel of voor langere tijd.

Stichting Present Noordwest Friesland heeft contacten met verschillende maatschappelijke organisaties die in de gemeenten Harlingen en de Waadhoeke werkzaam zijn. Door middel van presentaties en gesprekken maakt zij organisaties bekend met de werkwijze van stichting Present.

Wanneer een groep zich aanmeldt, verzorgt stichting Present Noordwest Friesland een presentatie. Na deze presentatie bepaalt de groep wanneer zij beschikbaar zijn en wat voor project (klusproject, tuinproject, sociaal project met kinderen of volwassenen etc.) zij willen gaan doen. Kortgezegd; zij bepalen wat hun aanbod is.

Stichting Present Noordwest Friesland brengt dit aanbod vervolgens onder de aandacht van maatschappelijke organisaties. Zij geven aan of er bij hen cliënten bekend zijn die met het aanbod geholpen kunnen worden en hiervoor zelf onvoldoende netwerk en middelen hebben. De maatschappelijke organisaties bepalen dus of er vraag is.

Wanneer aanbod en vraag passend zijn, vindt er een ontmoeting plaats waarbij de hulpontvanger en zijn of haar hulpverlener, een contactpersoon van de vrijwilligersgroep én iemand van stichting Present Noordwest Friesland aanwezig zijn. Tijdens dit gesprek worden concrete afspraken gemaakt, over bijvoorbeeld de materialen die nodig zijn, de werkzaamheden die uitgevoerd gaan worden en de privacy van de hulpontvanger.

Op de dag waarop het project daadwerkelijk uitgevoerd wordt  is iemand van stichting Present Noordwest Friesland aanwezig. Dit geldt in ieder geval voor de start en de afsluiting van het project.

Na afloop van het project neemt stichting Present Noordwest Friesland contact op met de contactpersoon van de vrijwilligersgroep om samen op het project terug te kijken. Dit gebeurt ook met de hulpontvanger en/of zijn of haar hulpverlener.

Hoe werkt Present?

Voor vrijwilligers

Bij Present begint het allemaal bij het aanbod van een groep vrijwilligers. Dit kunnen allerlei groepen zijn, denk aan vrienden, collega’s, verenigingen, besturen of een familie/gezin en meer. Jullie agenda en mogelijkheden staan centraal. Maar door onze nauwe samenwerking met professionele welzijns- en hulpverleningsinstanties hebben wij ook een goed zicht op de maatschappelijke problematiek – zelfs  achter gesloten voordeuren. Lees verder…

Voor hulpverleners

Als professional in zorg en welzijn heb je een hart voor je cliënten en wil je veel voor hen betekenen. Helaas wordt je vaak beperkt door tijd en budget. Ondersteuning door een groep vrijwilligers zou een welkome aanvulling zijn. Present biedt die vrijwillige hulp aan. Lees verder…

Wil je ons steunen?

Meer weten over hoe je ons kan steunen als fannoot of als bedrijf? Wil je ons steunen met een financiële bijdrage? Fantastisch! Ga dan naar de pagina Steun ons.  Of maak een bedrag over op bankrekening NL32 ABNA 0426 9483 94 t.n.v. Stichting Present Noordwest Friesland.

Vragen?

Nieuwsgierig geworden of heb je vragen, neem dan contact met ons!  Of met de algemeen coördinator: Anja Schilder. U kunt haar bereiken op tel. 06-57645837 of info@presentnwf.nl.