Hulpverlener in tijden van corona

Beste hulpverlener,

Ook in deze tijd wil Present Noordwest Friesland vrijwilligers helpen waar dat dat echt nodig is.
We dragen graag bij op een manier die aanvullend is, zoals we dat altijd al doen.  Hierbij de beslisboom om te kijken of het project uitgevoerd kan worden.

Corona_Communicatie_Beslisboom_NL

Mijn cliënt(en) heeft/hebben hulp nodig (1 formulier per adres)

Via onderstaand formulier kun je hulpvragen bij ons indienen voor een cliënt/cliënten:

  • met onvoldoende netwerk, financiële middelen en/of gezondheid om de hulp zelf te regelen
  • die de komende tijd bemoediging/hulp nodig hebben
  • die bemoediging/hulp niet kunnen realiseren via andere initiatieven
  • die wordt/worden begeleid door jou als hulpverlener.

NB: houd bij het melden van een hulpvraag er rekening mee dat de mogelijkheid bestaat dat er geen passend aanbod is vanuit een groep voor je hulpvraag.

We passen onze werkwijze aan, zodat de hulp zo snel mogelijk geboden kan worden. Dit betekent dat we voorafgaand aan de hulp van vrijwilligers geen kennismakingsbezoek plannen.

Bij alle hulp die wij via onze vrijwilligers bieden, vragen we om zorgvuldig de richtlijnen van de Rijksoverheid te volgen.

Hulpvraag Corona