afscheid staigaire Hendrika

12-07-2019

Het afgelopen jaar heeft Hendrika Konst stage gelopen bij Present Noordwest Friesland.  Zowel voor Hendrika als Present een mooie ervaring. Hendrika was voor Present de 1e stagiaire en het is zeker goed bevallen om als leerbedrijf te functioneren! Hier het verslag wat Hendrika heeft gemaakt. Hendrika Konst

Mijn naam is Hendrika Konst ik studeer op het moment Social Work (1ste jaars) aan het NHL/Stenden te Leeuwarden. Binnen het eerste schooljaar heb ik mogen stage lopen binnen Present NWF in Harlingen. Ik ben erg dankbaar dat ik deze kans heb mogen krijgen. Door binnen deze organisatie te hebben stage gelopen, heb ik hun zien hoe belangrijk vrijwilligers werk is voor mensen om ons heen. Het zijn de mensen die geen goede gezondheid, geen netwerk en geen geld hebben die vaak aan de kant worden gezet. Doordat Present NWF er is samen met de vrijwilligers die zich in zetten, kan er iets worden gedaan voor de mensen die vaak aan de kant worden gezet. Ik heb zelf mee mogen doen met projecten, ik heb echt respect gekregen voor de vrijwilligers, dit zijn mensen die zich in zetten voor iemand anders zonder er iets mee te verdienen. Daarnaast heb ik ook gezien hoe het voor de hulpontvanger is, het is prachtig dat je zo iets kan bereiken door een paar uurtjes voor iemand klaar te staan. Ik blijf zelf beschikbaar voor Present NWF om me vrijwillig in te zetten wanneer dit nodig is. Ik wil graag ook zoveel mogelijk mensen aansporen om vrijwilligers werk te gaan want dit enorm dankbaar werk.