Bruggenbouwer Douwe Gerlof Heeringa

31-08-2018

Bokaal voor de nieuwe bruggenbouwer Douwe Gerlof Heeringa

Dinsdag 28 augustus jl. werd de ‘bruggenbouwersbokaal uitgereikt aan Douwe Gerlof Heeringa, regio-aanjager van Toeristisch Platform Bestemming Noardwest. Hij ontving de bokaal van Frans Nieuwhof, de vorige bruggenbouwer. Douwe Gerlof Heeringa droeg de prijs in het kerkje van Boer op aan de toeristische samenwerking in de regio.

Voordracht
Volgens eigen zeggen brengt Heeringa mensen in beweging en vormt dat een rode draad in zijn loopbaan. Dat kan hij wel zeggen, maar als je ervaart dat hij met een pro-actieve houding nieuwe initiatieven ontdekt, contact zoekt, meedenkt en daadwerkelijk ook versterkt dan ben je van meerwaarde voor Noordwest Friesland. Zeker op het gebied van recreatie en toerisme. De werkgroep Franeker Reformatiestad heeft zijn betrokkenheid als regiospin van “Bestemming Noardwest” als bijzonder attent ervaren en heeft hem daarom voorgedragen als bruggenbouwer.

“De verbindende kracht van Douwe Gerlof Heeringa bracht onze activiteiten op een ander niveau. Het initiatief dat vanuit een beperkt deel (de kerken) van de stad werd genomen, werd verbonden met de identiteit van de stad en van de regio. Hij versterkte het contact met de gemeente Franekeradeel en later Waadhoeke. De titel Reformatiestad is nu echt van de hele stad. Door zijn inzet is er een prachtige fietsroute op kaart uitgebracht en daar zijn we ontzettend blij mee!”, aldus Flora Visser, voorzitter werkgroep Franeker Reformatiestad.

De feestelijke bijeenkomst vond plaats in het kerkje van Boer, waar in maart 2015 de eerste stappen gezet zijn van het toeristisch platform ‘Bestemming Noardwest.’

Achtergrond bokaal
Stichting Present Noordwest Friesland heeft sinds januari 2018 de titel ‘Bruggenbouwer van het jaar’ en de bijbehorende bokaal in bezit. Dit vanwege een bijzonder project dat Present in 2017 organiseerde. Inmiddels gaat de bokaal van hand tot hand in Noordwest-Friesland, met als doel: initiatieven onder de aandacht brengen, organisaties en personen verbinden en lokaal meer bruggen bouwen. De lokale Bruggenbouwers tot nu toe zijn: Frans Nieuwhof (voorzitter CCNWF), Lammert Pater (Zorghoeve Tritzum), Detsje Holtrop (Zorgbureau Stabiel), Johan Haverkort (Humanitas Noordwest-Friesland), Cees Glashouwer (Voedselbank) en Hein Kuiken (wethouder Harlingen). Over vier weken wordt de bokaal weer doorgegeven aan een nieuwe bruggenbouwer in Noordwest Friesland.

Kent u iemand die u wilt voordragen als bruggenbouwer? Meld die persoon dan aan via de website van Stichting Present Noordwest Friesland.

Over de organisaties
Stichting Toeristisch Platform Bestemming Noardwest: www.bestemmingnoardwest.nl
Stichting Present Noordwest -Friesland: https://stichtingpresent.nl/noordwestfriesland/

 

Foto’s: Klaske Rodenhuis van Dual fotografie 

Meer lezen over de vorige bruggenbouwers:

Hein Kuiken 

Cees Glashouwer

Johan Haverkort 

Detsje Holtrop

Lammert Pater

Frans Nieuwhof