Bruggenbouwer Gea Iedema

15-01-2019

Afgelopen week werd de bruggenbouwersbokaal voor de laatste keer in de regio uitgereikt. Dit keer aan Gea Iedema.

Gea Iedema heeft de bokaal gekregen omdat ze wordt gezien als een echte verbinder en bruggenbouwer. Als persoon en ondernemer is ze een oprechte netwerker, die gelooft in samenwerking en co-creatie. Naast haar bedrijf GJIZ Online Media Support, is Gea op vrijwillige basis actief bij verschillende organisaties en maatschappelijk betrokken bij diverse goede doelen. Zo zit zij namens de FNP in de gemeenteraad van Waadhoeke. Daarnaast was zij vanaf de oprichting actief, en thans aftredend, als voorzitter bij stichting Present Noordwest Friesland. Verder is ze bestuurslid van de Commerciële Club Noordwest-Friesland en was eerder actief als lid van raad van advies bij Stenden Hogeschool. ‘Present zijn’ in vrijwilligerswerk ziet Gea als een vanzelfsprekendheid, ze is altijd wel bij iets betrokken.

Janny Dijkstra (vriendin) en Jolanda Breidenbach (ondernemer) hielden een warm betoog over Gea als persoon, vriendin, vrijwilliger, professional, raadslid en vooral als betrokken mens.

“Gea bouwt bruggen daar waar ze kan. Dit doet ze vanuit haar werk, maar ook in de politiek waar ze raadslid is bij de FNP. De brug verbindt twee werelden die eerder van elkaar gescheiden waren. Je doet het van nature, het zit in je bloed. Jij geeft mensen het gevoel dat ze er toe doen.”

voordracht Janny en Jolanda

Burgemeester Marga Waanders mocht de bokaal doorgeven aan Iedema, ze kennen elkaar vanuit de gemeente Waadhoeke. Ze zaten onder anderen samen in de selectiecommissie voor de kinderburgemeester. Marga Waanders benoemde dat de gemeente als bestuursorgaan, dus ook de raadsleden, alleen dingen kunnen veranderen door van dichtbij te besturen, door betrokken te zijn bij de samenleving en vanuit samenwerking. “Gea voldoet zo te horen ruimschoots aan die kwaliteiten”, aldus Waanders. Verder benadrukte ze dat Present echt heel belangrijk werk doet in de regio en dat vrijwilligers het cement zijn van de samenleving.

Als makelaar in sociale betrokkenheid organiseert Stichting Present praktische projecten en ontmoetingen tussen groepen vrijwilligers voor mensen met onvoldoende netwerk, onvoldoende geld en/of onvoldoende gezondheid in de hele regio. Voorbeelden daarvan leest u op de pagina projecten.

Het benoemen van bruggenbouwers en het uitreiken van de bokaal was een mooie reis die ons het afgelopen jaar door de hele regio voerde. De bokaal is het afgelopen jaar steeds naar een andere persoon gegaan in de regio, die door zijn of haar inzet en werk een belangrijke rol vervult voor de sociale cohesie in de samenleving. Bruggenbouwers vanuit verschillende sectoren zijn belicht en hebben daardoor hun netwerk versterkt. In februari worden alle bruggenbouwers uitgenodigd om nog een keer samen terug te kijken op dit bijzonder jaar.

Stichting Present, afdeling Noordwest Friesland geeft de bokaal deze maand weer terug aan de landelijk organisatie waarna er voor het komende jaar er vervolgens een nieuwe afdeling van Stichting Present als bruggenbouwer wordt verkozen.

Met de bokaal wil Present mensen, organisaties en initiatieven onder de aandacht brengen die verbinding brengen in de samenleving. De bokaal is het afgelopen jaar steeds naar een andere persoon gegaan in de regio, die door zijn of haar inzet en werk een belangrijke rol vervult voor de sociale cohesie in de samenleving. Lees meer over De reis van de bokaal . Present Noordwest Friesland wil als makelaar in sociale betrokkenheid samen bouwen aan een maatschappij die naar elkaar omziet.

foto Johan de Schiffart van Dual Fotografie

Meer lezen over de vorige bruggenbouwers:

Hein Kuiken 

Cees Glashouwer

Johan Haverkort 

Detsje Holtrop

Lammert Pater

Frans Nieuwhof

Douwe Gerlof Heeringa

Oene Krist

Marjan van der Heide

Tietsia Wentink

Marga Waanders

Franeker courant 11 januari 2019 Laatste bruggenbouwer Gea Iedema