Bruggenbouwer Cees Glashouwer

26-03-2018

Cees Glashouwer is de 2e bruggenbouwer in Noordwest Friesland die de bokaal heeft ontvangen.

Tijdens een feestelijke bijeenkomst in het distributiecentrum van de voedselbank de Helpende Hand, heeft Cees Glashouwer de bruggenbouwersbokaal van Stichting Present Noordwest Friesland mogen ontvangen. Samen met alle vrijwilligers van de voedselbank mag hij de eretitel ‘Bruggenbouwer 2018’ voor een maand dragen.

“Deze bokaal zie ik als geste breder dan voor mij als persoon. Ik ervaar het als een teken van waardering voor al die vrijwilligers die met grote inzet en toewijding al meer dan 10 jaar hulp bieden aan mensen die heel erg krap zitten.”

Glashouwer ontvangt de bruggenbouwersbokaal vanwege de brugfunctie van de Helpende Hand. De Harlinger voedselbank maakt namelijk verbinding tussen mensen die het financieel moeilijk hebben, voor wie eten en drinken een dagelijkse zorg is, en de retailbedrijven, die jaarlijks voor 4,5 miljard euro aan voedsel weggooien. Maar er is ook verbinding met kerken, overheid, verenigingen, en met goedwillende medemensen die door diverse acties bijdragen aan het werk van de voedselbank.

Er zijn in Harlingen hele mooie initiatieven ontstaan zoals de inloopmiddag, het breicafé, Nieuw Zuid, de Inbreng, de kringloopwinkel en de Booth shop van het Leger des Heils. Daardoor vinden prachtige ontmoetingen plaats buiten de eigen kring.

Cees Glashouwer is emeritus predikant van de Grote Kerk in Harlingen, voorzitter en medeoprichter van de voedselbank Helpende Hand, lid adviesraad Sociaal Domein en docent Theologische vorming op het gebied van ‘presentie van de kerk en diaconaat’.

Hij ontving de bokaal uit handen van wethouder Hein Kuiken, die als eerste de bruggenbouwersbokaal mocht ontvangen. Over vier weken wordt de bokaal weer doorgegeven aan een ander initiatief in Noordwest Friesland. Stichting Present wil met het doorgeven van de bokaal aandacht vragen voor al die initiatieven die zorgen voor al die mooie en positieve ontwikkelingen.

 

Denk mee over de volgende Bruggenbouwer!

Kent u ook een persoon waarvan u denkt dat hij of zij een echte bruggenbouwer is in Noordwest Friesland. Dan kunt u deze persoon aanmelden om een maand lang de ere titel als bruggenbouwer te mogen dragen.

Uitreiking bokaal 1e bruggenbouwer

 

Voedselbank de Helpende Hand

De voedselbank is aangesloten bij de Landelijke Vereniging van Voedselbanken

Stichting Voedselbank de Helpende Hand

helpendehandharlingen@hotmail.com

 

Voedselbank Noordwest Friesland (de Helpende Hand) is opgericht in januari 2006 en was het afgelopen jaar werkzaam in de gemeenten Menameradiel, Het Bildt, Franekeradeel (na 1 januari 2018 samengevoegd tot Gemeente Waadhoeke), en Harlingen. De Helpende Hand is lid van de landelijke vereniging van voedselbanken.

Doelstelling:

-het bestrijden van (verborgen) armoede

-hulp aan cliënten om tot een structurele verbetering van hun situatie te komen

-het op relevante plaatsen aan de orde stellen van de bij het realiseren van de doelstelling gesignaleerde maatschappelijke misstanden

 

De hoofdlocatie bevindt zich in Harlingen. Verder is er een uitdeelpunt in Franeker.

Daarnaast rijden er op de dag van de uitgifte acht vrijwilligers een eigen route naar verschillende dorpen om de pakketten thuis te bezorgen bij klanten die niet in staat zijn deze op te halen.

De Helpende Hand deelt tweemaal per maand een pakket uit van ca 25-30 producten waarin in elk geval brood, verse groente, fruit en zuivel, en doorgaans ook vlees zijn opgenomen.

In december 2016  bedroeg het aantal gezinnen dat een pakket ontving 175. In december 2017 telde de voedselbank 190 gezinnen.

De benodigde producten komen binnen dankzij supermarkten, acties van kerken en verenigingen, hulp van boeren en bedrijven, landelijke overschotten e.d..

De Helpende Hand werkt met een groot aantal instanties samen.

Er is een Sinterklaasspeelgoedactie, een particulier initiatief ter ondersteuning van de gezinnen die bij de voedselbank aangesloten zijn.

Een teamlid van de voedselbank is opgenomen in de adviesraad Sociaal Domein van de gemeente Harlingen.

Regelmatig komen groepen naar de voedselbank om zich te informeren: vrouwengroepen, diaconieën, scholen.

Financiële ondersteuning: de Helpende Hand ontvangt giften van stichtingen, bedrijven, kerken en particulieren. Uitgezonderd de gemeente Menameradiel ontvangt de voedselbank subsidies van de gemeenten van de werkgebied.

Aanvragen voedselpakket:

Harlingen: tel. 06-38615658 of 06-38615897

Waadhoeke: tel.06-20190121 of 06-10389396