De reis van de Bokaal

05-02-2018

In plaats van deze bokaal een jaar lang op de kast te laten staan, wil Present Noordwest Friesland deze bokaal een reis laten maken door ons werkgebied Noordwest Friesland.

Hiermee beoogt Stichting Present Noordwest Friesland om lokaal meer bruggen te bouwen, te verbinden en initiatieven onder de aandacht te brengen. Gebaseerd op de wijze waarop Stichting Present Kampen, de vorige winnaars, hiermee om zijn gegaan. De Bokaal gaat elke maand naar een persoon die door zijn of haar inzet en werk een belangrijke rol vervuld voor de sociale cohesie in de samenleving.

Binnen ons werkgebied komen we vaak bijzondere & particuliere initiatieven tegen. Initiatieven welke mensen verbinden en die ook meebouwen aan betrokkenheid en omzien naar elkaar in de stad en/ of dorpen. Die bruggen slaan tussen mensen en organisaties, die impact hebben op hoe we kijken naar mensen, zorg, werk, omgeving, materialen, situaties, natuur etc.  Die Present Noordwest Friesland door  het aanbieden van de bokaal tot Bruggenbouwer van Noordwest Friesland  zichtbaar wil maken. Het aanbieden geschiedt iedere keer voor een periode van 4 weken. Hiermee wil Present de initiatieven waarderen en middels een foto en een geschreven artikel de personen en hun werkzaamheden in het zonnetje zetten. Hen laten meedelen in de prijs die zij als Present hebben ontvangen; Bruggenbouwer van het Jaar 2018. En zo samen bouwen aan een maatschappij die naar elkaar omziet.

Klaske Rodenhuis (in memoriam) en Johan de Schiffart van Dual fotografie reizen met ons mee langs alle bruggenbouwers en leggen de mooie momenten vast.

De Bruggenbouwers van Noordwest Friesland:

 1. Februari 2018 Hein Kuiken
 2. Maart 2018 Cees Glashouwer
 3. April 2018 Johan Haverkort 
 4. Mei 2018 Detsje Holtrop
 5. Juni 2018 Lammert Pater
 6. Juli 2018 Frans Nieuwhof
 7. Augustus 2018 Douwe Gerlof Heeringa
 8. September 2018 Oene Krist 
 9. Oktober 2018 Marjan van der Heide
 10. November 2018 Tietsia Wentink
 11. December 2018 Marga Waanders
 12. Januari 2019 Gea Iedema

Februari 2019 Afsluiting met de bruggenbouwers van Noordwest Friesland.

Op de foto: achterste rij v.l.n.r. Tietsia Wentink, Lammert Pater, Cees Glashouwer, Marga Waanders, Johan Haverkort, Marjan van der Heide, onderste rij Detsje Holtrop, Hein Kuiken, Oene Krist,  Gea Iedema. De bruggenbouwers Frans Nieuwhof en Douwe Gerlof Heeringa waren afwezig

 

De bokaal is januari 2019 tijdens de Presentdagen doorgegeven aan Marleen Kragt van Present Nunspeet die de ‘Bruggenbouwer van 2019’ is geworden.

Het verhaal van de bokaal  

De bokaal, in de vorm van de brug die ook in het logo van Present verwerkt is, is gemaakt van heel oud hout uit Zwolle. Volgens onderzoekers is het hout wel 2000 jaar oud. En dat maakt het voor Present een link naar een bijzondere tijd, waarin Jezus, onze inspirator leefde.