Gea Smits naar weekendschool

25-07-2019

Gea Smits is al vanaf het begin (januari 2016) van stichting Present Noordwest Friesland betrokken en daarmee heeft ze mede gezorgd voor de stevige basis waar we op voortbouwen. Ze was verantwoordelijk voor de matching van alle projecten als projectcoördinator en stuurde de flexgroep Franeker aan. Verder gaf ze diverse presentaties over het werk van Present. Present zijn zit in het DNA van Gea, omdat ze altijd kansen ziet om door (vrijwilligers) werk er te zijn voor een ander.  Daarvoor heeft ze zelfs een standbeeld gekregen! Gea is dienstbaar, betrokken, dynamisch, enthousiast, energiek en altijd in voor nieuwe dingen.  Naast Present is Gea actief bij verschillende grote projecten zoals de Samenloop voor Hoop, kerkelijke activiteiten en organiseert ze ontmoetingen met statushouders. Niet gek natuurlijk dat er dan zomaar een leuke baan op haar pad komt. Ze gaat vanaf 1 september als coördinator aan de slag voor de weekendschool Franeker. We zullen Gea’s inzet moeten missen bij Present, maar we weten ook dat we elkaar weer vinden in de samenwerking. Immers ook de weekendschool is Present in de Waadhoeke. Door het project Samen Present in Saxenoord hebben we zelfs een prijs mogen ontvangen de bruggenbouwersbokaal. Voor ons is Gea Smits ook een echte bruggenbouwer.

We wensen Gea heel veel succes bij haar nieuwe baan!