Hein Kuiken krijgt de bokaal

12-02-2018

Wethouder Kuiken krijgt ‘Bruggenbouwersbokaal’ van Present Noordwest Friesland

Stichting Present Noordwest Friesland heeft tijdens de Landelijke Presentdagen eind januari 2018 de titel ‘Bruggenbouwer van het jaar’ ontvangen. Uit handen van Burgemeester Bort Koelewijn uit Kampen (speciale gast en vertegenwoordiger Present Kampen) ontving coördinator Anja Schilder, een wisselbokaal die letterlijk een brug verbeeldt. De titel bruggenbouwer hebben we ontvangen voor een project in 2017. Een sociale activiteit met een unieke samenwerking tussen mensen van de JP van der Bent Stichting en kinderen van de Weekendschool Franeker, die samen bij het wooncentrum Saxenoord een kerstattentie gingen uitdelen. https://stichtingpresent.nl/noordwestfriesland/samen-present-saxenoord/

In plaats van deze ‘bruggenbouwersbokaal’ een jaar lang op de kast te laten staan willen we de bokaal een reis laten maken door het werkgebied van de stichting. Naar een voorbeeld van Stichting Present Kampen, de vorige winnaars. Met als doel: lokaal meer bruggen bouwen, organisaties en personen verbinden en initiatieven die de sociale cohesie versterken onder de aandacht te brengen.

De eerste bruggenbouwer die de bokaal ontvangt is Hein Kuiken, wethouder van de gemeente Harlingen. We vinden dat Hein een bijzondere rol en betrokkenheid gehad heeft op het gebied van het sociaal domein vanuit zijn functie als wethouder, maar ook als persoon. In Harlingen en omstreken is hij een betrokken en sociaal persoon, duidelijk zichtbaar en zeer toegankelijk. Hij heeft voortdurend oog en oor voor wat zich afspeelt binnen de samenleving. Hij verbindt daarnaast inwoners met de politiek.

De erkenning gaat naar Hein Kuiken als persoon, maar staat zeker ook symbool voor hoe het college van Burgemeester en Wethouders zich heeft ingezet om na de decentralisatie van zorg, werk en jeugdhulp vorm heeft gegeven aan de uitvoering van deze taak binnen het sociaal domein.

Op dinsdagmorgen 13 februari 2018, om 8.45 zal de coördinator van de stichting de Bruggenbouwersbokaal uitreiken aan Hein Kuiken. Deze blijft vier weken in het bezit van de wethouder. Daarna zal de Kuiken de bokaal uitreiken, en dus doorgeven aan een volgende bruggenbouwer of initiatief in Noordwest Friesland.

De reden dat we in Harlingen beginnen komt mede doordat de oprichting (in 2016) van de afdeling Present Noordwest Friesland in Harlingen is begonnen. Het initiatief van de stichting is ontstaan door hulpvragen die bij het IDO (interkerkelijk diaconaal overleg) Harlingen terecht kwamen en die niet opgelost konden worden. De aard en omvang van de hulpvragen waren te groot voor de vrijwilligersinitiatieven die er op dat moment al waren. Present Noordwest Friesland is door de unieke en inzet van groepen vrijwilligers in staat om grotere hulpvragen te beantwoorden.  https://stichtingpresent.nl/noordwestfriesland/hoe-werkt-present/  

In de media:

Omrop Fryslan 

Harlingen Boeit