Sociaal Tuinieren

12-02-2021

                                                                                       

 

                                                                                             Sociaal Tuinieren zoekt groenmaatjes

‘Sociaal Tuinieren’ is in 2011 gestart als een samenwerkingsproject van de Nederlandse Tuinenstichting en Stichting Present Amsterdam. Groepen vrijwilligers – bemiddeld via Present – knappen in achterstandswijken de tuinen van ouderen en kwetsbare bewoners op en beplanten de tuinen duurzaam. De bewoners zijn zelf niet in staat hun tuin bij te houden en verkeren vaak in een sociaal isolement. Na afloop worden de bewoners gekoppeld aan een structurele vrijwilliger (groenmaatje) die de tuin komt bijhouden. Op deze manier wordt sociaal isolement doorbroken en worden verwaarloosde tuinen weer groen.

Present Noordwest Friesland heeft zich in 2020 aangesloten bij het landelijke initiatief Sociaal Tuinieren. Ook in de gemeente Harlingen en de gemeente Waadhoeke willen we omkijken naar mensen die alleen staan en hen helpen bij het onderhouden van hun tuin, wanneer ze hier zelf niet meer toe in staat zijn. Heeft u:

Groene vingers?

Tijd voor een kopje koffie?

Zin om een cursus over groenonderhoud te volgen ( vrijblijvend )?

Sociaal tuinieren zoekt mensen die zich voor een bepaalde periode ( ongeveer 5 keer ) in willen zetten als groenmaatje. Een groenmaatje onderhoudt een tuin van iemand die daar zelf niet toe in staat is vanwege ziekte, ouderdom of een andere lichamelijke beperking.

Krijgt u geen genoeg van tuinwerk en wilt u daar een ander een plezier mee doen? Meld u dan aan bij: mounira.sleiman@presentnwf.nl

            

Wij geloven in een samen waar mensen er zijn voor elkaar!

Stichting Present Noordwest Friesland | Zuiderhaven 75 | 8861CM Harlingen
www.presentnwf.nl| Volg ons ook op  Facebook en Instagram