Over ons

Stichting Present Noordwest Friesland is gestart in februari 2016. In 2015 is er onderzoek gedaan naar de levensvatbaarheid van een eigen Present afdeling. Tijdens het marktonderzoek bleek dat gemeenten, gebiedsteams, kerken en woningbouwcoöperaties het bestaan van een Stichting Present in Noordwest Friesland een warm hart toedragen. Vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en het uitbouwen van de participatiesamenleving worden burgers geacht verantwoordelijk te zijn voor elkaar. Maatschappelijke verbanden, waar burgers deel van uitmaken en die gericht zijn op het elkaar ondersteunen, dienen dan ook versterkt te worden. Wij zijn er van overtuigd dat Present Noordwest Friesland past binnen deze doelstelling.

Werkgebied

Het werkgebied van Present Noordwest Friesland is het hele gebied tussen de stichtingen Leeuwarden en Súdwest-Fryslân, waar we een goede afstemming mee hebben. Het bestaat uit de gemeenten Harlingen, Vlieland, Terschelling en Waadhoeke (voorheen Franekeradeel, Menameradiel, Het Bildt en vier dorpen van Littenseradeel: Winsum, Baaium, Wjelsryp en Spannum). In het hele gebied zijn we op zoek naar vrijwilligers, contactpersonen (ambassadeurs) en groepenbegeleiders. Met een aantal vaste vrijwilligers coördineren we dan het werk van Present. Lees meer over vrijwilligers…

Een brug slaan

Twee belangrijke constateringen zijn dat bestaande groepen tijd en talenten vrijwillig willen aanbieden. Daarnaast blijkt in onze samenleving dat veel mensen deze hulp hard nodig hebben. Vaak vinden deze twee kanten van de samenleving elkaar niet. Dat is nu precies waar Stichting Present voor staat: een brug slaan tussen de gevers en mensen die daarmee geholpen worden. 

Makelaar in sociale betrokkenheid

Stichting Present dient als makelaar in sociale betrokkenheid tussen deze partijen, waarbij we ons richten op het aanbod van groepen. Dit blijkt aan een behoefte in de welzijnsmarkt te voldoen. Tot op heden zijn er geen andere vrijwilligersorganisaties die zich richten op het aanbod, en werken met de inzet van groepen. In al meer dan 70 lokale stichtingen in Nederland is gebleken dat de formule van Stichting Present aanslaat. De belangrijkste kenmerken van Stichting Present zijn:

  • We werken met groepen, waarbij het uitgangspunt het aanbod van de groep is.
  • In samenwerking met maatschappelijke organisaties gaan we op zoek naar een passende hulpvraag en komt de geboden tijd en het aanbod terecht bij mensen die het nodig hebben. 
  • De projecten zijn afgebakend in tijd, en duren één dag of dagdeel. Het is mogelijk om éénmalig een project te doen.
  • De geboden tijd en talenten komen terecht in eigen stad of dorp.

Wij geloven dat mensen best bereid zijn om zich in te zetten voor de ander en de samenleving. De kloof tussen die bereidheid en het daadwerkelijk in actie komen is voor veel mensen (te) groot. Er is een brug, een verbindende schakel nodig. Stichting Present wil die schakel zijn.

Heeft u een vraag? Neem dan gerust contact met ons op!