ANBI status

Anbi-status Stichting PresentStichting Present Noordwest Friesland heeft een ANBI status (Groepsbeschikking G38). Uw financiële steun is daardoor aftrekbaar voor de belasting.

Door een bedrag over te maken op onze bankrekening NL32 ABNA 0426 9483 94 tnv Stichting Present Noordwest Friesland, kunt u ons direct steunen met een gift. Bedankt voor uw steun!