ANBI status

Present heeft een volledige ANBI status

Stichting Present Noordwest Friesland heeft een ANBI status (Groepsbeschikking G38); uw financiële steun is daardoor fiscaal aftrekbaar. Door een bedrag over te  maken op onze bankrekening NL32 ABNA 0426 9483 94 tnv Stichting Present Noordwest Friesland, kunt u ons direct steunen met een gift. U kunt ook gebruik maken van het donatieformulier. Bedankt voor uw steun!

ANBI voor Publicatie

Algemeen

Statutaire naam: Stichting Present Noordwest Friesland
RSIN/Fiscaal nummer: 856046930
ANBI-status: ja

Contactgegevens

Telefoonnummer: 0517-57645837
E-mailadres: info@presentnwf.nl
Website: http://presentnwf.nl
Adres: Zuiderhaven 75 8861 CM Harlingen

Doelstelling

Missie

Een brug slaan tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen kunnen worden.

Visie

Een beweging op gang brengen in de samenleving, waarbij steeds meer mensen het vanzelfsprekend vinden naar elkaar om te zien.