Present in tijden van corona

# We zijn er nog niet helaas. Alhoewel er nog steeds veel kan, zijn er ook beperkingen. Maar Present zou Present niet zijn, als we ook nu geen mogelijkheden zien. Dus onze projecten gaan door. Als Present hanteren we de richtlijnen zoals die door de overheid worden gecommuniceerd. 

 • De komende weken werken we met groepen van maximaal vier vrijwilligers, binnen en buiten. Per dag kan er maximaal één groep bij een hulpvrager op bezoek komen. Estafette projecten moeten dus verspreid worden over verschillende dagen.
 • Bij de hulpvrager mag op die dag geen ander bezoek komen. (Dit moet de hulpvrager/hulpverlener bewaken want dat kunnen wij niet in de gaten houden.)

 Uiteraard geldt nog steeds:

 • Als iemand gezondheidsklachten heeft, zoals verkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, benauwdheid, verhoging of koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak, dan moet die persoon thuis blijven.
 • Als iemand gedurende de dag klachten ontwikkelt, dan moet die persoon direct naar huis.
 • Was handen regelmatig met water en zeep (faciliteer dit als Present).
 • Schud geen handen.
 • Houd 1,5 meter (2 armlengtes) afstand van elkaar.

# 5-3-2021  Door de lock down is maar beperkt contact mogelijk. Kan je dan wel iemand helpen? Wij helpen je graag om te kijken naar de mogelijkheden!

Naast urgente klussen voor mensen die de hulp in deze tijd nodig hebben, organiseren we coronaproof activiteiten waarbij jij present bent voor mensen die het in deze tijd extra zwaar hebben.  De volgende projecten organiseren we graag met jou! Vragen? Stuur dan een mail naar info@presentnwf.nl of bel naar Anja Schilder 06-57645837.

Kaarten of brievenactie (eenmalig) Je schrijft een kaart of brief naar een ouder iemand die in een oudereninstelling woont om iemand een hart onder de riem te steken. Dit is ook een mooie activiteit voor gezinnen, scholen en sportclubs.
Raamtekenen (eenmalig) Je gaat met een groepje bij een oudereninstelling of instelling met mensen met een beperking een buitenraam beschilderen. De bewoners van de instelling zitten tegenover je achter glas. Door middel van bellen communiceer je met de bewoner die je tegenover je hebt. Misschien kan je een spelletje doen op het raam (bijvoorbeeld boter, kaas en eieren). Misschien kan je in overleg met elkaar een raamschildering maken. Een geweldige activiteit voor gezinnen.
Voorleesproject Het voorleesproject is een prachtige coronaproof activiteit dat kan uitgevoerd worden door bedrijven. Wil jij als bedrijf tijd vrijzetten voor deze activiteit. Dan horen we dat graag!
Samen oplopen/fietsen/hardlopen (eenmalig of meerdere keren) Je wordt gekoppeld aan iemand die er alleen voor staat en je spreekt een of meerdere keren per week uit om een ommetje te lopen, een stukje te fietsen of samen te hardlopen/skeeleren etc.
Bellen (eenmalig of meerdere keren) Je wordt gekoppeld aan een ouder iemand of iemand die er alleen voor staat en je  (video)belt (bijvoorbeeld met whatsapp) een keer per week met iemand. Je maakt een praatje en misschien doe je af een toe een boodschapje als het nodig is. Deze activiteit gaat via de Skule.
Praktische kleine klussen (eenmalig) In een dag help jij met een klus in de tuin of in het huis (indien mogelijk in duo’s): denk aan een verhuizing, schilderen, laminaat leggen of tuinieren.

Wil jij je vaker inzetten voor iemand die de hulp nodig heeft? Dan hebben we speciale projecten waar jij je vaker kan inzetten!

Adopteer een Oma/Opa

(meerdere keren)

Je wordt gekoppeld aan een ouder iemand die in een oudereninstelling woont en je hebt wekelijks contact om via skype/zoom/teams of videobellen een krant of boek voor te lezen. En misschien heeft iemand af en toe een boodschapje nodig zoals wol of katoen om te breien of haken wat jij online voor iemand kan bestellen en (laten) bezorgen
Boodschappendienst (meerdere keren) Je wordt gekoppeld aan iemand die niet in staat is om boodschappen te doen om een keer in de week boodschappen te halen en te bezorgen.
Marktplaats service (meerdere keren) Je helpt iemand die verhuizen moet met het verzamelen van huisraad via Marktplaats of facebookgroepen ‘gratis ophalen’. Daarna word je gekoppeld aan iemand van de logistieke dienst die de spullen ophaalt en op het juiste adres bezorgt. Je regelt een ophaalafspraak voor de persoon van de logistieke dienst
Boodschappenpakket doneren voor een gezin (meerdere keren) Je bezorgt een keer per maand een boodschappenpakket van 30 tot 60 euro bij iemand die het heel hard nodig heeft. Deze personen worden door hulpverleners aangedragen
Logistieke dienst (meerdere keren) Stel je komt vanuit een AZC  in deze regio wonen en je hebt geen spullen. De winkels en kringloopcentra zijn dicht. Hoe richt je dan nu je huis in? Spullen bestellen via Marktplaats lukt misschien nog net maar hoe komen die spullen dan bij jou? Heb jij een ruime auto of aanhanger en wil je spullen van A naar B vervoeren? Meld je dan aan!
Maaltijden maken (meerdere keren) Je kookt een keer per week een gezonde maaltijd voor iemand die weinig middelen heeft om zelf voor een gezonde maaltijd te zorgen. Je bezorgt de maaltijd bij deze persoon thuis
Prikrit Automaatje (meerdere keren) Via ANWB Automaatje https://www.maatjesgezocht.nl/project/anwb-automaatje-waadhoeke
Hulp bij taalachterstand (meerdere keren) Wil jij een kind met taalachterstand helpen leren? Deze activiteit gaat via Humanitas 

 

#19 oktober 2020

Als Present hebben we de uitdaging om de aangescherpte regels goed toe te passen,  zodat we mensen met elkaar in verbinding kunnen blijven brengen. Juist in deze tijd is dat nodig!

 • De komende twee weken werken we met groepen van maximaal drie vrijwilligers, binnen en buiten. Per dag kan er maximaal één groep bij een hulpvrager op bezoek komen. Estafette projecten moeten dus verspreid worden over verschillende dagen.
 • Bij de hulpvrager mag op die dag geen ander bezoek komen. (Dit moet de hulpvrager/hulpverlener bewaken want dat kunnen wij niet in de gaten houden.)

Uiteraard geldt nog steeds:

 • Als iemand gezondheidsklachten heeft, zoals verkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, benauwdheid, verhoging of koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak, dan moet die persoon thuis blijven.
 • Als iemand gedurende de dag klachten ontwikkelt, dan moet die persoon direct naar huis.
 • Was handen regelmatig met water en zeep (Present zorgt voor de benodigde hygiëne materialen).
 • Schud geen handen.
 • Houd 1,5 meter (2 armlengtes) afstand van elkaar.

Zelf in de contacten met de landelijke overheid en politiek is er veel waardering voor ons werk. De naam van Present is zelfs gevallen tijdens het debat over de Corona-maatregelen van het kabinet: de Tweede Kamer verzoekt het kabinet met Present te overleggen over onze rol. Voor ons een extra stimulans om te blijven gaan voor het verbinden van mensen aan elkaar. Omdat we gemaakt zijn om samen te leven, juist in een crisis!

#1 juli 2020

Sinds 1 juli zijn de maatregelen vanuit de regering omtrent corona versoepeld. Het RIVM heeft stichting Present aangemoedigd om het werk voort te zetten, natuurlijk met inachtneming van de maatregelen. Hoe gaan wij tijdens deze coronacrisis met een groep vrijwilligers om met de kern van present zijn; een fysieke ontmoeting tussen de vrijwilligers en de hulpvrager? We organiseren de hulp zodanig dat de 1,5 meter zoveel mogelijk in acht wordt genomen. We zorgen voor passende hygiënische maatregelen en een gerichte instructie voor de mensen die nog steeds Present willen én kunnen zijn. We proberen kleine groepjes te maken van 2 á 3 die elkaar al redelijk goed kennen. Of een grotere groep wordt in kleinere groepen gesplitst en de klus wordt dan ook verdeeld. Aanmelden Als individu Als groep

Ook gezinnen kunnen zich aanmelden voor een vrijwillige klus of activiteit! Er is nog steeds heel veel mogelijk en we gaan samen kijken wat haalbaar is.

Ideeën voor praktische klussen (met 1,5 m ertussen):

 • Tuinklussen
 • Ramen zemen
 • Schoonmaken
 • Verhuizen
 • Sauzen, verven, klussen
 • Opruimen

Ideeën voor Sociale activiteiten

 • EHBV Zomereditie 
 • Kaartjes, tekeningen of knutsels naar ouderen/ nieuwkomers of vluchtelingen sturen
 • Anti-verveel-, verwen- of EHBV (eerste hulp bij verveling) pakketten maken  voor gezinnen of nieuwkomers/vluchtelingen/voedselbank (met puzzels, boeken, crea-dingen zoals breiwerk, haken, knutselen, tekenen)
 • Bloemenacties
 • Balkonbingo bij flats (bij verpleeg of verzorgingstehuis)
 • Zingen op plein bij flats
 • Jongeren kunnen iets doen voor ouderen
 • Boodschappenservice voor kwetsbare mensen
 • En….

#20 mei 2020
Voorzichtig staat de Nederlandse overheid op basis van het advies van het RIVM versoepelingen toe als het gaat om het voorkomen van besmetting van het Coronavirus. Wat betekent dat voor ons als Present Noordwest Friesland. En voor u/jou als vrijwilliger?

Per 1 juni mogen groepen weer bij elkaar komen. Mits er 1,5 meter afstand gehouden kan worden en mensen geen klachten hebben. Uiteraard staat het vrij om een mondkapje te dragen en/of handschoenen te dragen. Dit betekent dat wij weer in groepsverband praktische projecten kunnen starten, met uiteraard inachtneming van de actuele regels van het RIVM! Daar zijn we heel blij mee! Samen maken we het verschil. Dat hebben we gezien tijdens de coronacrisis. We hebben elkaar nodig. Zet je daarom in, alleen of als groep, voor de medemens. Je kan je aanmelden via deze knoppen:  Als individu Als groep

Nog steeds is er ook de mogelijkheid om hulp te bieden aan mensen die kwetsbaar zijn. Voor sommigen zijn de versoepelingen een bedreiging en heerst de angst voor besmetting met het covid-19 virus. Zij kiezen ervoor om voorzichtig zijn met contacten en daardoor kan er eenzaamheid optreden, of een hulpvraag ontstaan. Daarom wijzen we nog steeds op de mogelijkheden om hulp te bieden of hulp te vragen:
Op Facebook kun je op diverse manieren hulp vragen en hulp aanbieden, bijvoorbeeld

 • via de site @coronahulpfriesland.
 • Het Rode Kruis heeft een speciaal telefoonnummer in het leven geroepen voor mensen in thuisisolatie/quarantaine: 070-4455888 (voor een luisterend oor, advies of extra hulp).
 • De welzijnsorganisatie de Skûle heeft een speciaal telefoonnummer 0517-393750 (tussen 10:00 – 12:00) voor senioren en kwetsbare burgers.
 • Sociaal Goud heeft een project “heel Friesland belt’, waar je je kunt aanmelden om een oudere te bellen. Het GGZ Friesland heeft een speciale pagina: wat te doen als je thuis zit?  Er is een landelijk netwerk van kerken en diverse organisaties
 • #Nietalleenwaar hulp gekoppeld wordt aan vraag. Hier is Stichting Present ook bij betrokken.
 • In je Uppie is een ontmoetingsplatform voor ouderen https://www.upinnederland.nl/agenda/in-je-uppie/

#Maart 2020
Present Noordwest Friesland wil ook in deze tijd vrijwilligers helpen waar dat dat echt nodig is. Er zijn veel mensen die van betekenis willen zijn voor iemand anders, ook in deze crisis. 
We dragen graag bij op een manier die aanvullend is, zoals we dat altijd al doen. Voor kwetsbare mensen waarbij het niet vanzelfsprekend is, dat ze de hulp zelf kunnen organiseren en die buiten de bestaande netwerken vallen, bijvoorbeeld omdat ze de taal niet goed spreken, geen Facebook/Whatsapp hebben en of de (sociale) vaardigheden niet hebben om het zelf te regelen. Juist voor die mensen willen we graag hulp organiseren. Er zijn veel gezinnen, vrienden, collega’s, kerkleden en andere mogelijke groepen die zich de komende tijd willen inzetten voor kwetsbare mensen in hun buurt. Present wil deze groepen stimuleren om zich de komende periode te verbinden aan één of meerdere echt kwetsbare mensen in de buurt. Van hulpverleners (hulpverleners, wijkteams, zorginstellingen, etc.) ontvangen we namen, adressen en de hulpvraag van de kwetsbare mensen die het de komende tijd nog lastiger krijgen dan ze al hadden (ouderen, mensen met een verstandelijke beperking die nu niet meer naar de dagbesteding gaan en zich thuis zorgen maken). Dit koppelen we als Present graag aan elkaar.

We gaan voor digitale ontmoetingen in de vorm van een appje of een telefoongesprek. Verder valt te denken aan de mogelijkheid om de hond uitlaten, het doen van boodschappen of het voedselpakket ophalen bij de voedselbank.  Waarbij we de richtlijnen van de rijksoverheid blijven volgen. De maatregelen van vandaag vind je hier, eventuele aanscherpingen vind je op de website van de Rijksoverheid over het virus.