Sociaal tuinieren

‘Sociaal Tuinieren’ is in 2011 gestart als een samenwerkingsproject van de Nederlandse Tuinenstichting en Stichting Present Amsterdam. Groepen vrijwilligers –bemiddeld via Present –knappen in achterstandswijken de tuinen van ouderen en kwetsbare bewoners op en beplanten de tuinen duurzaam. De bewoners  zijn zelf niet in staat hun tuin bij te houden en verkeren vaak in een sociaal isolement. Na afloop worden de bewoners gekoppeld aan een structurele vrijwilliger die regelmatig de tuin komt bijhouden. Op deze manier wordt sociaal isolement doorbroken en worden verwaarloosde tuinen weer groen.

Werkwijze Sociaal Tuinieren

  1. Selectie van de tuinen

 Stichting Present NWF zoekt in samenwerking met het gebiedsteam/ de woningcoöperatie maximaal vijf tuinen uit die in aanmerking komen en geschikt zijn voor sociaal tuinieren. 

  1. Bezoek aan bewoner en schouw door tuinontwerper

 De bewoners worden bezocht door de coördinator van Stichting Present NWF en de gekwalificeerde tuinontwerpster. Er wordt een tuinplan gemaakt met benodigde materialen en beplanting. De wensen van de bewoner worden daar uiteraard in meegenomen.

  1. Werven van vrijwilligers voor de projectdag en voorbereidingen van de tuinontwerper.

 Stichting Present NWF regelt een groep vrijwilligers en bepaalt in overleg de datum van de projectdag waarop de 5 tuinen opgeknapt worden. 

De tuinontwerpster bestelt het groen bij een kweker of gebruikt plantendonaties van donateurs van de Nederlandse Tuinenstichting. 

  1. Projectdag

 Tijdens de projectdag knappen vrijwilligers de geselecteerde tuinen op. Er wordt gewerkt aan de hand van het tuinplan van de tuinontwerper. Deze dag wordt begeleid door de tuinontwerper van de Nederlandse Tuinenstichting en de coördinator van Stichting Present NWF. 

  1. Nazorg door groenvrijwilliger

De structurele nazorg van de tuinen vindt plaats door de inzet van individuele vrijwilligers. De bewoner wordt gekoppeld aan een vaste vrijwilliger die regelmatig langs komt om de tuin in goede staat te houden. De structurele vrijwilligers die zich inzetten voor de nazorg van de tuinen krijgen een of meerdere cursus (sen) over tuinonderhoud aangeboden. Deze worden verzorgd door een tuinontwerper van de Nederlandse Tuinenstichting.