Nieuws

Algemeen bestuurslid

2 augustus 2022

Stichting Present Noordwest Friesland is makelaar in maatschappelijke betrokkenheid. We zijn een
dynamische stichting met een klein operationeel team van 5 professionals en een grote groep
enthousiaste vrijwilligers. Wij geloven dat mensen bereid zijn om zich in te zetten voor de ander en
de samenleving. De kloof tussen die bereidheid en het daadwerkelijk in actie komen is voor veel
mensen echter (te) groot. Present is de brug, de verbindende schakel om mensen die iets te bieden
hebben en mensen die daarmee geholpen worden met elkaar te verbinden. Wil jij meehelpen om
een beweging in Harlingen en de Waadhoeke op gang te brengen waarbij meer mensen het
vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te zien?

Beschik jij over:
• (enige) bestuurlijke ervaring
Ben je daarnaast:
• een constructief denker
• inspirerend
• enthousiast
• integer en standvastig

Kom jij dan ons bestuur versterken?
Het bestuur is eindverantwoordelijk voor de activiteiten van de stichting, de financiën, het beleid en
het werkgeverschap. Het bestuur heeft een belangrijke rol in visievorming, het ontwikkelen en
onderhouden van het netwerk met andere bestuurders in kerken, overheid en maatschappelijke
organisaties en bestuurlijke contacten met Stichting Present Nederland.

Wat verwachten we van je?
• Dat je je herkent in de missie en identiteit van Present.
• Dat je achter de visie en werkwijze van Present staat.
• Dat je in Harlingen zelf of in de regio Waadhoeke woont.
• Dat je ambassadeur van Present wilt zijn in je eigen netwerk.
• Dat je deelneemt aan de bestuursvergaderingen, ongeveer 4 keer per jaar.
• De taakbelasting is gemiddeld 4 uren per maand.

Wat bieden we?
• Een veelzijdige en uitdagende functie in een dynamische, maatschappelijk betrokken en
groeiende organisatie
• Een deskundig, bijzonder inventief en zeer enthousiast team coördinatoren
• Een enthousiast team bestuursleden met ervaring
• De mogelijkheid om, samen met het bestuur, zelf ook iemand te helpen met ons jaarlijks
present project
• Ondersteuning en trainingen voor bestuursleden vanuit Stichting Present Nederland en
andere stichtingen Present.

Heb je belangstelling of wil je meer weten? Neem dan contact op met de voorzitter van het bestuur
Gert Hegge via info@presentnwf.nl o.v.v. vacature bestuur. We gaan graag met je in gesprek.