Vrijwilliger in tijden van corona

Present in tijden van corona

Vanwege het coronavirus zijn er verregaande maatregelen genomen die een grote impact hebben op het dagelijks leven van ons allemaal, maar in het bijzonder van kwetsbare mensen. Het zijn onwerkelijke en zorgelijke tijden voor ons allemaal. Wat is het dan geweldig dat er nog steeds mensen zijn die naar elkaar omzien.

Ook in deze tijd wil Present Noordwest Friesland  vrijwilligers helpen waar dat dat echt nodig is.
We dragen graag bij op een manier die aanvullend is, zoals we dat altijd al doen. Er zijn namelijk mensen die hulp niet geregeld krijgen via de bestaande kanalen, bijvoorbeeld omdat ze de taal niet goed spreken, geen Facebook/Whatsapp hebben en of de (sociale) vaardigheden niet hebben om het zelf te regelen. Juist voor die mensen willen we graag hulp organiseren.

Voorwaarden voor hulpontvangers:

  • hulpontvangers hebben onvoldoende sociaal netwerk, gebrek aan financiële middelen en/of gezondheid om de hulp zelf te kunnen regelen.
  • hulpontvangers hebben de komende tijd bemoediging/ hulp nodig en kunnen de bemoediging/hulp niet realiseren via andere initiatieven (Facebook, Rode Kruis of eigen netwerk).
  • hulpontvangers worden begeleid door een hulpverlener en de hulpverlener schat in dat de hulp nodig is en op de juiste plek komt.
  • hulpontvangers zijn bijvoorbeeld ouderen, mensen met een slechte (psychische) gezondheid of een beperking, eenzamen of gezinnen/alleenstaanden die worden begeleid door (jeugd)hulpverleners.

Hulp bieden kan op verschillende manieren:

  • Je kunt een specifiek aanbod doen. Als we een hulpvraag hebben die past bij jouw aanbod, dan koppelen we jou aan de hulpontvanger en diens hulpverlener. We begeleiden het contact zo goed mogelijk.

Als je hulp wilt bieden, kun je dat melden via onderstaand formulier. Aanmelden kan als groep en individueel.

NB: Bij alle hulp die jij en wij bieden vragen we om zeer zorgvuldig de richtlijnen van de Rijksoverheid te volgen.

En heb je vragen vooraf, tijdens of na je inzet neem dan contact met ons op!

En voor alles geldt: pas goed op jezelf zodat er je voor die ander kunt zijn!

Aanbod Corona hulp

  • Bij voorkeur mobiel, ivm contact via WhatsApp
  • Groep bestaat uit maximaal 5 personen
  • (collega's, buren, vrienden, gezin, kerk)