Acties

Present Xperience

Veel jongeren willen in hun vakantie graag een bijzondere ervaring opdoen én mensen helpen. Dat kan! Want vanaf deze zomer organiseert Stichting Present bijzondere reizen in eigen land. Tijdens deze 10-daagse reis zetten jongeren zich in voor en met mensen die leven in armoede of eenzaamheid. In Amsterdam gaan jongeren ‘achter de voordeur’ projecten doen zoals een kinderkamer opknappen of een vervuild huis opruimen, in Parkstad werken ze mee aan de verbouwing van een buurthuis voor dak- en thuisloze jongeren en in Apeldoorn gaan ze samen met AZC bewoners aan de slag om hun leefsituatie te verbeteren. Op iedere locatie werken ze samen met andere doelgroepen. Ook Present Nunspeet doet mee. De groep gaat daar aan de slag bij Stichting Philadelphia in Vierhouten op de locatie Halfweg.

Iedere Present Xperience bestaat uit drie onderdelen. Ten eerste zet de groep zich altijd praktisch in. Daarnaast is bezinning op thema’s zoals armoede, schulden en eenzaamheid een vast onderdeel van de 10-daagse reis. Ten derde worden jongeren gestimuleerd om hun talenten in te zetten tijdens de projecten. Op deze manier ontdekken jongeren hoe ze van betekenis kunnen zijn voor de ander, ook na de reis. Het programma van de Xperience maakt Present in overleg met de jongerengroep.

Impact

De impact die een project heeft op jongeren is groot. Dat blijkt uit andere projecten van Jong Present. Door samen met de mensen die geholpen worden aan een klus te werken, ontstaan bijzondere gesprekken. “Ik vond het mooi om te zien hoeveel veerkracht mensen hebben die ik ben tegengekomen”, aldus een van de jongeren. Een andere deelnemer zegt: “Ik ben er ook achter gekomen dat ik meer moet luisteren naar anderen.”

Behoefte in de samenleving

In de samenleving is steeds meer behoefte aan verbinding, aan burgers die actief zijn in de samenleving en omzien naar elkaar. Het programma van de Xperience sluit aan op doelen van de maatschappelijke diensttijd van de overheid. De overheid vergoedt dan ook een deel van de kosten van het programma. De kosten voor de deelnemers zijn hierdoor geen € 750,- maar v.a. € 250,- p.p. De deelnemersbijdrage kan door middel van lokale sponsoracties worden opgehaald. Dit verlaagt de drempel om mee te doen en vergroot de maatschappelijke impact.
Dit jaar richt de werving van groepen zich vooral op jongerengroepen uit kerken. Ook voor scholen is de Present Xperience interessant als manier om de burgerschapslessen vorm te geven.

Samenwerking met Livingstone

Livingstone verzorgt al 22 jaar werkvakanties op veel plaatsen in de wereld. Door de samenwerking met Present zetten jongeren zich nu ook in Nederland in. Livingstone verzorgt de werving, aanmelding en trainingen van deze groepen. De samenwerking is onder andere ontstaan, omdat lokale stichtingen van Present het sociaal domein kennen en als geen ander weten waar de jongerengroepen van betekenis kunnen zijn.

Meedoen?

Heb je interesse om mee te doen, als groepsleider of als deelnemer? Je kan je (vrijblijvend) opgeven via marleen.kragt@presentnunspeet.nl of 06-46110116, bij Marleen Kragt. Zij neemt dan contact met je op om je interesse te bespreken en/of eventuele vragen te beantwoorden. Meer informatie lees je ook hier.