Dick van Hemmen een bijzondere bruggenbouwer

De eretitel ‘Bruggenbouwer van de maand’ en de bijbehorende bokaal is de eerste  keer doorgegeven aan Dick van Hemmen, een echte Bruggenbouwer in het dorp Nunspeet.

De grote kwaliteit van Dick van Hemmen is dat hij in staat is om verbindingen te leggen. Hij was/is overal aanwezig, hoort zo veel dingen en zo brengt hij partijen bij elkaar. Dat doet hij nu bijvoorbeeld als voorzitter van Nunspeet-uit-de-kunst. Daar brengt hij samenwerking tot stand tussen toerisme, kunst en commercie. Hij is mede-initiator een echte denktank op veel verschillende kerkelijke plekken. Het doel van deze denktank is om een beweging op gang te brengen waarbij kerken (en kerkmensen) elkaar weten te vinden op wat hen verbindt in plaats van wat hen scheidt.

Verder is hij erg bewogen met het (sociale) welzijn van de inwoners van Nunspeet. Wanneer hij vanuit zijn portefeuille openbare orde te maken kreeg met illegale bewoning en hij zag dat daar een sociaal aspect aan ten grondslag lag, dan zorgde hij altijd dat die betreffende persoon onder de aandacht kwam van hulpverleners of maatschappelijk werk. Ook had hij veel oog voor het welzijn van statushouders. Als burgemeester was het vooral zijn kracht om heel snel met mensen om tafel te gaan zitten wanneer er ‘iets’ dreigde.

Zijn motto was: Je moet altijd blijven praten, ook als je het oneens bent en dat had effect. Dat zag je terug in goede samenwerking in de gemeenteraad, in het college, maar ook in het brede maatschappelijke middenveld.

De bokaal werd overhandigd door Marleen Kragt coördinator van Stichting Present en Rianne Hanskamp de kersverse secretaris van de stichting. De overdracht vond plaats bij de plaatselijke VVV kantoor waar Dick nog regelmatig actief is.

Stichting Present Nunspeet, eigenaar van de bruggenbouwersbokaal, heeft als visie een beweging op gang brengen in Nunspeet waarbij steeds meer mensen het vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te zien. In dorpen zijn verenigingen onmisbaar voor de leefbaarheid van een dorp. Een bloeiend verenigingsleven kan alleen maar bestaan als er veel vrijwilligers zich verbinden en inzetten. Dick staat als bruggenbouwer van Nunspeet symbool voor al die vrijwilligers.

Elke maand in 2019 zal de bokaal worden doorgeven aan een persoon die een belangrijke plek heeft in het Sociaal Domein van Nunspeet.