Frank van der Voort zesde bruggenbouwer

De eretitel ‘Bruggenbouwer van de maand’ en de bijbehorende bokaal is de zesde keer doorgegeven aan Frank van der Voort, een echte Bruggenbouwer in het dorp Nunspeet.

De grote kwaliteit van Frank van der Voort is dat hij in staat is om verbindingen te leggen. Hij was/is overal aanwezig, hoort daardoor veel dingen en vervolgens brengt hij partijen bij elkaar. Als procesregisseur ontwikkelt en onderhoudt Frank netwerken rondom huiselijk geweld, detentie en nazorg, bemoeizorg en jeugdzorg.
Hij fungeert als gesprekspartner en adviseur voor collega’s bij complexe problematiek. Daarbij legt hij de verbinding tussen de verschillende partijen die hierbij betrokken zijn. Hij organiseert en zit een aantal overleggen voor, waaronder een 3D overleg waar partijen uit zorg en welzijn elkaar ontmoeten.

Verder is hij erg bewogen met het (sociale) welzijn van de inwoners van Nunspeet. Frank heeft een enorm groot netwerk en kent iedereen bij naam. En iedereen kent hem. Hij weet wat er in de gemeente en in de regio speelt binnen het sociaal domein. Hij is wat dat betreft ook een stabiele factor voor onze gemeente en ook voor onze regio.

Door steeds weer vanuit inhoud mensen vanuit verschillende organisaties bij elkaar te brengen stimuleert hij dat mensen elkaar ook onderling meer gaan waarderen en elkaar ook buiten deze overleggen om beter weten te vinden. En waar het, om welke reden dan ook, in de samenwerking stroef loopt, neemt hij zelf het initiatief om mensen bij elkaar te roepen, met een positieve insteek om vooral de samenwerking en dienstverlening richting de mensen waar het feitelijk om gaat te verbeteren.

Vanuit zijn achtergrond als maatschappelijk werker weet hij goed de aansluiting te vinden met de praktijk, en tegelijkertijd heeft hij oog voor de beleidskaders waarin de werkzaamheden plaatsvinden. Hij vindt aansluiting binnen de diversiteit van alle werkvelden, en weet als geen ander op een laagdrempelige en prettige manier verbindingen te maken. Hij heeft oog voor de persoon en zijn omgeving

De bokaal werd overhandigd door Marleen Kragt, coördinator van Stichting Present, en Wiebe Oosterhaven, een groepenbegeleider van Stichting Present.

Stichting Present Nunspeet, eigenaar van de bruggenbouwersbokaal, heeft als visie een beweging op gang te brengen in Nunspeet, waarbij steeds meer mensen het vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te zien. Stichting Present is makelaar in vrijwilligerswerk en biedt de mogelijkheid voor vrijwilligers om zich in Nunspeet en de kleine omliggende kernen in te zetten voor mensen die te maken hebben met armoede, een slechte gezondheid of een sociaal isolement. Voor één dagdeel of voor langere tijd.

Elke maand in 2019 wordt de bokaal doorgeven aan een persoon die een belangrijke plek heeft in het Sociaal Domein van Nunspeet.