Jako van Veen negende bruggenbouwer

De negende Bruggenbouwer van de maand is Jako van Veen. Hij heeft dit keer de eretitel met bijbehorende bokaal gekregen.

Jako is al ongeveer 5 jaar actief als bestuurslid van het bestuur van Stichting Present Nunspeet. De langste tijd als penningmeester, maar ook een poosje als secretaris. Zijn betrokkenheid bij Present was en is groot en hij wil er zoveel mogelijk andere mensen bij betrekken. Hij heeft een groot netwerk, ook doordat hij werkzaam is op andere vlakken, onder andere in de kerkelijke gemeenschap waartoe hij behoort. Hij heeft veel mensen om zich heen gemobiliseerd om zich als vrijwilliger te verbinden aan Present. Zelf heeft hij als bestuurslid ook meermalen deelgenomen aan een project van Present, waarbij hij de handen uit de mouwen stak bij bijvoorbeeld een tuinproject.

Stil en rustig werkt hij op de achtergrond, ondertussen zorgt hij dat hij zijn zaakjes voor elkaar heeft.
Bij de gesprekken en contacten die hij als penningmeester had, was zijn doel duidelijk: de  financiële stabiliteit van Present Nunspeet waarborgen.

Ondanks persoonlijke omstandigheden die een goede reden zouden zijn geweest om zijn bestuursfunctie als penningmeester van Present Nunspeet al eerder neer te leggen, is hij trouw doorgegaan. Het staat gepland dat hij in 2020 gaat stoppen met dit bestuurswerk. Er is voor hem al een opvolger gevonden, namelijk Geerlof van Loo.
Jako staat achter de visie dat ieder mens waardevol is en zorg en aandacht verdient, in het bijzonder kwetsbare mensen. Dat sluit aan bij de visie van Stichting Present Nunspeet, namelijk om een beweging op gang te brengen in Nunspeet, waarbij steeds meer mensen het vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te zien. Stichting Present is makelaar in vrijwilligerswerk en biedt de mogelijkheid voor vrijwilligers om zich voor één dagdeel of voor langere tijd in Nunspeet (inclusief de  kleine kernen) in te zetten voor mensen die te maken hebben met armoede, een slechte gezondheid of een sociaal isolement.

Stichting Present Nunspeet is eigenaar van de bruggenbouwersbokaal. De bokaal werd overhandigd door Marleen Kragt, coördinator van Stichting Present, en Jan van Unen van de Lionsclub Nunspeet, de bruggenbouwer van vorige maand.