Lions Club Nunspeet achtste bruggenbouwer

‘Bruggenbouwer van de maand’ is deze maand Lions Club Nunspeet. De leden zetten zich belangeloos in om lokaal en wereldwijd mensen te helpen die hulp nodig hebben en waarin niet door reguliere kanalen wordt voorzien.

Mensen die Lion worden staan over het algemeen zelfstandig en zelfbewust in het leven en zijn graag bereid zich onbaatzuchtig in te spannen voor het goede doel. Dat doen ze bij voorkeur op vriendschappelijke basis met mensen van uiteenlopende beroepsgroepen. Door kennis te nemen van elkaars achtergrond en invalshoek bewijzen ze elkaar onderling ook een dienst. De drie kernwaarden van de Lions zijn externe hulp, zelfontplooiing en vriendschap.

De Lions organiseren jaarlijks twee grote evenementen in Nunspeet waar verbinding centraal staat. Eén daarvan is de Strijd om de Nunspeetse Keiler. Het doel van deze 35 leden tellende organisatie is het bevorderen van wederzijds begrip en verdraagzaamheid tussen mensen en het dienen van het algemeen welzijn in onze maatschappij, onder het motto ‘We Serve’. De verschillende activiteiten die worden georganiseerd hebben als uitgangspunten vriendschap, persoonlijke inzet en professionele inbreng van haar leden.

Het andere evenement is Nunspeet Verbindt, een vrolijke competitie tussen verschillende groepen uit de hele Nunspeetse samenleving. In 2016 is Nunspeet Verbindt voor het eerst gehouden. Het doel is om elkaar beter te leren kennen en om een kijkje te krijgen in elkaars belevingswereld. Daarmee draagt Nunspeet Verbindt bij aan verbinding tussen verschillende maatschappelijke groeperingen. De Lions Club legt met deze activiteiten vooral verbindingen (bruggen). Zij maakt groepen en mensen enthousiast en gaat verbindingen aan. Kortom, zij is een echte bruggenbouwer.

De Bruggenbouwersbokaal werd uitgereikt door de coördinator Marleen Kragt. Begin dit jaar won zij op de landelijke Presentdag het Bruggenbouwersbokaal. Present Nunspeet heeft als missie een brug te slaan tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Stichting Present maakt het mogelijk dat groepen vrijwilligers zich inzetten voor plaatsgenoten in een kwetsbare situatie. Zo zorgt Stichting Present samen met anderen voor een betere samenleving.

Een groep vrijwilligers kan uit twee personen, maar ook uit 250 personen bestaan. De mensen die geholpen worden, zijn mensen die eenzaam zijn, leven in armoede of kampen met fysieke problemen (ziekte, ouderdom of beperking). Stichting Present organiseert twee soorten projecten. Sociale projecten, bijvoorbeeld koken voor dak- en thuislozen, het organiseren van een gezellige middag voor mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking of koffiedrinken met eenzame ouderen. Praktische projecten, bijvoorbeeld helpen verhuizen, opknappen of schoonmaken van een woning of het opknappen van een tuin.