Mozaïek derde bruggenbouwer


Al 12 ½ jaar is Multiculturele Vrouwengespreksgroep Mozaïek een plek waar vrouwen uit verschillende landen elkaar ontmoeten en van elkaar leren. Nunspeetse vrouwen afkomstig uit het eigen dorp en uit alle delen van de wereld ontmoeten elkaar maandelijks om te praten en te luisteren en gezellige, creatieve dingen te doen. Hierdoor groeit het zelfvertrouwen, gevoel voor elkaar en zicht op de samenleving. De taalvaardigheid en kennis van Nederland en de samenleving neemt zienderogen toe.

Mozaïek biedt vrouwen de gelegenheid om uit het isolement te komen en contacten op te bouwen, ook wanneer de kennis van de Nederlandse taal beperkt is. Respect en belangstelling voor elkaars geloof en cultuur zijn uitgangspunten. Vrouwen genieten van de ontmoeting met elkaar, wat zich voortzet op het schoolplein en op de markt. Mozaïek is ook een springplank naar maatschappelijke en hulporganisaties.

Zo is bijvoorbeeld het initiatief uit 2017 van de Bibliotheek tot taalwandelingen in het kader van Alfabetisering uitgebreid naar enkele wandelgroepjes. Wekelijks ontdekken vrouwen de mooiste plekjes en praten over allerlei onderwerpen uit de omgeving en uit de landen van herkomst. In de loop van 2018 is in samenwerking met het sportbedrijf Nunspeet en Nunspeet Beweegt een pilot opgezet om vrouwen die tot nu toe geen deel namen aan sport hiermee te laten kennismaken. Begin 2019 is gestart met zwemmen, fitness, gymnastiek en weerbaarheid.

Het bestuur van Mozaïek zoekt steeds het contact met andere organisaties, bijvoorbeeld met Stichting Present en het Servicepunt Vrijwilligers. Ze zijn ook bereid om praktisch aan de slag te gaan en hebben er bijvoorbeeld voor gezorgd dat er lekkere hapjes waren bij de Kick-Off van de workshopcarrousel voor vrijwilligers begin april.
De gespreksgroep is een plek waar bruggen worden gebouwd tussen verschillende culturen, geloven en interesses. Dit alles onder de leiding van het multiculturele bestuur, die het steeds weer voor elkaar krijgt om een afwisselend programma vast te stellen en die zich inzet om vrouwen in hun kracht te zetten in het bredere verband van de Nunspeetse samenleving.
De bijeenkomsten worden, op elke 2e donderdagmiddag van de maand, gehouden in het wijkgebouw ‘de Rank’ Prins Bernhardstraat 17 te Nunspeet.

Een brug slaan tussen mensen die iets hebben te bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Dat is de missie van Present! Als makelaar in vrijwilligerswerk biedt Stichting Present de mogelijkheid om je als groep of individu in Nunspeet in te zetten voor mensen die te maken hebben met armoede, een slechte gezondheid of een sociaal isolement.
In één dag komt er echt iets van de grond
Dat kan eenmalig, op projectbasis waardoor je met elkaar een zinvolle en goed bestede dag beleeft. Maar ook ook als jouw groep zich op structurele basis voor een ander wil inzetten, kunnen jullie je aanmelden. Het doel van Present is om een beweging op gang te brengen in de samenleving waarbij steeds meer mensen het vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te zien. En dat werkt. Want met een Present-project komt er in één dag echt iets van de grond en ontstaan er ontmoetingen van blijvende waarde!
Vrijwilligerswerk via Present: zinvol én effectief
Bij Present begint het allemaal bij het aanbod van de groep vrijwilligers. Jullie agenda en mogelijkheden staan centraal. Maar door onze nauwe samenwerking met professionele welzijns- en hulpverleningsinstanties hebben wij ook een goed zicht op de maatschappelijke problematiek – zelfs achter gesloten voordeuren. Jullie aanbod koppelt Present aan hulpvragen van cliënten die de hulpverleners bij ons indienen. Door op deze manier samen te werken bereiken we de meest kwetsbare groepen van de samenleving. En omdat we projecten willen organiseren die gebaseerd zijn op jullie interesses, kennis en kunde selecteren wij hulpvragen waarbij jullie inzet zinvol én effectief is.
Doe ook mee!
Dus, wil jij met jouw team, afdeling, kring, familie of vriendengroep “present zijn”?
Bel of mail onze coördinator info@presentnunspeet.nl of 06-46110116.