Presentaties

Regelmatig worden er presentaties over het werk van Stichting Present Nunspeet gegeven. Soms nodigt een groep die iets zinvols wil doen, Present uit. Zo er bijvoorbeeld eerder een keer het Presentverhaal verteld aan een groep vrouwen bij de koffieochtend die door St. Echo werd georganiseerd. Het is mooi dat daaruit concrete aanmeldingen voortkwamen van vrouwen die zich eenmalig of vaker willen inzetten als vrijwilliger. Later was er een presentatie voor een grote groep medewerkers van Philadelphia. Daardoor hebben die zicht gekregen op de mogelijkheden die er zijn om (groepen) vrijwilligers in te zetten voor hun cliënten. Wat is er zoal mogelijk?

  • Present een deel van een verenigingsavond laten vullen
  • Present vragen een presentatie te geven over maatschappelijke ontwikkelingen en de rol van Present in de Nunspeetse samenleving
  • Tijd inruimen voor een presentatie over Present tijdens een wijkavond of vergadering
  • Een originele teambuildingsacitviteit op poten zetten door samen met Present te brainstormen over de mogelijkheden
  • Als vertegenwoordiger van een Maatschappelijke Organisatie Present uit nodigen om een presentatie te geven over mogelijke projecten die voor versterking van eigen trajecten zorgen

En er is ongetwijfeld nog meer te bedenken. Neem gerust contact op met de coördinator!