Nieuwkomer (statushouder)

Nieuwkomers (vluchtelingen/statushouders) vormen samen een groep en doen samen een Presentproject.

De groep pakt eenvoudige klussen en activiteiten op, zoals een keer sauzen, een tuin opknappen of bijvoorbeeld wandelen met ouderen. De projecten worden uitgevoerd bij mensen die niet het geld, netwerk of gezondheid hebben om het zelf te doen. Aan dat laatste is dus niets nieuws en het is conform de Presentwerkwijze.

Nieuwkomers moeten én willen integreren. Aspecten zoals het dorp Nunspeet en de cultuur leren kennen, een bijdrage leveren aan de maatschappij, het opbouwen van een nieuw (sociaal) netwerk en het beoefenen van de taal komen bij de Presentprojecten allemaal aan bod.

Omdat we hierin dicht bij de formule en kracht van Stichting Present willen blijven, werken we met groepen vrijwilligers. En dat levert nog meer mooie effecten, want:
·        samen een vrijwilligersklus oppakken is minder spannend. Tegelijkertijd ontmoet je nieuwe mensen en andere nieuwkomers, en ook dat is in groepsverband minder spannend.
·        omdat de ontmoetingen worden ondersteund door een activiteit (praktisch of sociaal – zie hieronder voorbeelden van projecten die je kan doen) leggen we de nadruk niet direct op taalbarrières, cultuurverschillen, etc. Een mooie reactie van één van de deelnemers tijdens een project was: “Omdat we samen een sportactiviteit deden voor jongeren was de taal ineens geen issue meer, want iedereen spreekt de taal van sport”.
·        naast de ontmoeting die je hebt, dien je ook nog een Nunspeetse burger die de hulp van jullie groep hard nodig heeft. Denk hierbij aan projecten zoals een verwilderde tuin bij een alleenstaande jonge moeder opknappen, samen een kinderkamer opknappen bij een gezin met financiële problemen of samen wandelen met ouderen.

Wil je als vrijwilliger of als nieuwkomer (statushouder) meedoen met een project, dan kan je je hier aanmelden.