ANBI status

Stichting Present Nunspeet heeft een ANBI status, uw financiële steun is daardoor aftrekbaar voor de belasting.

Algemeen

Statutaire naam: Stichting Present Nunspeet

RSIN/Fiscaal nummer: 850455431

Bank: NL88RABO012.88.05.935 (ten name van Stichting Present Nunspeet)

ANBI-status: valt onder de groepsbeschikking van Stichting Present Nederland

Contactgegevens

Telefoonnummer: 06-46110116

E-mailadres: info@presentnunspeet.nl

Website: www.presentnunspeet.nl

Postadres: Elburgerweg 15, 8071 TA Nunspeet

Doelstelling

Missie

Een brug slaan tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen kunnen worden.

Visie

Een beweging op gang brengen in de samenleving waarbij steeds meer mensen het vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te zien.

Actueel beleidsplan:

Jaarplan 2019 Present Nunspeet

Verslaglegging:

Jaarrekening Stichting Present Nunspeet 2013
jaarrekening Stichting Present Nunspeet 2014
jaarrekening Stichting Present Nunspeet-2015
jaarrekening Stichting Present Nunspeet 2016
jaarrekening Stichting Present Nunspeet 2017

Bestuur:

Samenstelling bestuur:

  • Gert-Jan Koetsier (voorzitter)
  • Jako van Veen (secretaris/penningmeester)

Beloning

  • Onkostenvergoeding bestuur: nee
  • Niet-bovenmatig vacatiegeld bestuur: nee
  • Toelichting vergoeding bestuur: bestuursleden zijn onbezoldigd
  • Beloningsbeleid medewerkers: conform CAO Zorg & Welzijn