ANBI status

Stichting Present Nunspeet heeft een ANBI status, uw financiële steun is daardoor aftrekbaar voor de belasting. Het is mogelijk om hier online een gift te doneren of een machtiging af te geven.

Algemeen

Statutaire naam: Stichting Present Nunspeet

RSIN/Fiscaal nummer: 850455431

Bank: NL88RABO012.88.05.935 (ten name van Stichting Present Nunspeet)

ANBI-status: valt onder de groepsbeschikking van Stichting Present Nederland

Contactgegevens

Telefoonnummer: 06-46110116

E-mailadres: info@presentnunspeet.nl

Website: www.presentnunspeet.nl

Postadres: Elburgerweg 15, 8071 TA Nunspeet

Doelstelling

Missie

Een brug slaan tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen kunnen worden.

Visie

Een beweging op gang brengen in de samenleving waarbij steeds meer mensen het vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te zien.

Actueel beleidsplan:

Jaarplan 2019 Present Nunspeet

Verslaglegging:

Jaarrekening Stichting Present Nunspeet 2013
jaarrekening Stichting Present Nunspeet 2014
jaarrekening Stichting Present Nunspeet-2015
jaarrekening Stichting Present Nunspeet 2016
jaarrekening Stichting Present Nunspeet 2017
jaarrekening Stichting Present Nunspeet 2018
Balans 31-12-2019 Resultaat 2019

Bestuur:

Samenstelling bestuur:

  • Egbert Ribberink (voorzitter)
  • Geerlof van Loo (penningmeester)
  • Jelle Katsman (secretaris)
  • Dirk van den Dool (algemeen)

Beloning

  • Onkostenvergoeding bestuur: nee
  • Niet-bovenmatig vacatiegeld bestuur: nee
  • Toelichting vergoeding bestuur: bestuursleden zijn onbezoldigd
  • Beloningsbeleid medewerkers: conform CAO Zorg & Welzijn