Partners

Bij het organiseren van onze projecten werken we samen met de volgende organisaties uit de sector wonen, zorg en welzijn:

  • gemeentelijke overheid
  • woningbouwcorporaties
  • kerken
  • bedrijven
  • maatschappelijke organisaties
  • verenigingen
  • andere sociale netwerken en organisaties

Stichting Present Nunspeet werkt samen met onderstaande maatschappelijke organsisaties: