Vacatures

Stichting Present Nunspeet drijft onder andere op de inzet van vrijwilligers. Mensen die hun tijd, talenten en gaven willen inzetten om hun medemens te ‘dienen’.

collega's gezocht

VACATURE 1

Functie: Trainee Maatschappelijke Diensttijd
Type: Vrijwilligersvergoeding in overleg
Duur: 3 maanden, een half jaar of een jaar, voor ongeveer 4-8 uur per week

Voor wie:
 • Je bent tussen de 15 en 30 jaar oud.
 • Je wilt onderzoeken hoe jij je plek wilt innemen in het maatschappelijk leven.
 • Je gaat niet meer naar school en volgt geen studie, bv omdat je nog geen goede keus hebt kunnen maken.
 • Je bent bereid nieuwe contacten aan te gaan.
 • Je kunt na een goede inwerkperiode zelfstandig opdrachten aan.
 • Je denkt in mogelijkheden.
 • Je hebt eigenschappen die hier niet bij staan maar die jou echt super geschikt maken voor een traineeship bij Present!
 • Je kunt je tijd redelijk flexibel indelen.
Wat bieden we?
 • Flexibel werken, zowel vanuit huis als kantoor (locatie Nunspeet)
 • Contact met veel verschillende mensen, met veel verschillende verhalen: inspiratie.
 • Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en het opdoen van werkervaring.
Daarnaast ontvang je als trainee behalve de persoonlijke begeleiding ook trainingen vanuit de Present-academie. Daar leer je:
 • je zelfkennis vergroten
 • presenteren voor groepen
de basiscursus Present (zijn)
 • over armoede en schulden in Nederland
 • praktisch projectmanagement
 • marketing en communicatie: story telling, online communicatie, werving vrijwilligers
 • sociaal ondernemen(afhankelijk van de opzet van je programma
 • deelnemen aan intervisiebijeenkomsten
Interesse?

Er is een vrijwilligersvergoeding bespreekbaar.

Laat het ons weten! App MDT en je naam naar  06-46110116 (Marleen) of mail naar MDT@presentnunspeet.nl en wij gaan met je in gesprek!
Check de website van Jong Present voor meer informatie.

VACATURE 2A

Functie: Groepenbegeleider statushouders, voor praktische projecten
Type: Vrijwillig

We zoeken:

Iemand die zich kan vinden in de visie van Present (geïnspireerd zijn door het voorbeeld van Jezus om mensen in beweging te zetten om naar anderen om zien);

 • Iemand die regelmatig een donderdagochtend beschikbaar is;
 • Iemand wie het wat lijkt om
  • contact te onderhouden met statushouders die een sociaal of praktisch project uitvoeren
  • de groep op weg te helpen en ter plaatse eventuele vragen te beantwoorden
  • de groep leuk op de foto te zetten
  • het project af te ronden met complimenten en een evaluatie;
 • Iemand die gewend is om afspraken na te komen en punctueel te werken;
 • Iemand die mensen enthousiast kan maken, zelfstandig kan werken en van afwisseling houdt.
Als collega van ons
 • maak je deel uit van een team waarin met plezier samengewerkt wordt
 • krijg je begeleiding en feedback
 • draag je bij aan het sociale gezicht van de Nunspeetse samenleving.
Heb je interesse?

Meld je dan door een e-mail met je gegevens en een korte motivatie te sturen naar info@presentnunspeet.nl.
Bellen voor meer informatie naar Marleen Kragt mag natuurlijk ook!
Telefoonnummer: 06-46110116

VACATURE 2B

Functie: Groepenbegeleider statushouders, voor sociale projecten
Type: Vrijwillig

We zoeken:
 • Iemand die zich kan vinden in de visie van Present (geïnspireerd zijn door het voorbeeld van Jezus om mensen in beweging te zetten om naar anderen om zien);
 • Iemand die regelmatig bij voorkeur op maandagmiddag beschikbaar is (als dat niet mogelijk is, dan dagdeel in overleg);
 • Iemand wie het wat lijkt om
  • de groep op weg te helpen en ter plaatse eventuele vragen te beantwoorden
  • de groep leuk op de foto te zetten
  • het project af te ronden met complimenten en een evaluatie
 • Iemand die gewend is om afspraken na te komen en punctueel te werken;
 • Iemand die mensen enthousiast kan maken, zelfstandig kan werken en van afwisseling houdt;
 • Een vrouw, omdat er samengewerkt wordt met vrouwelijke statushouders.
Als collega van ons maak je deel uit van een team waarin met plezier samengewerkt wordt;
 • krijg je begeleiding en feedback;
 • draag je bij aan het sociale gezicht van de Nunspeetse samenleving.
Heb je interesse?

Meld je dan door een e-mail met je gegevens en een korte motivatie te sturen naar info@presentnunspeet.nl.
Bellen voor meer informatie naar Marleen Kragt mag natuurlijk ook!
Telefoonnummer: 06-46110116

VACATURE 3

Functie: Groepenbegeleider (algemeen)
Type: Vrijwillig

We zoeken:
 • Iemand die zich kan vinden in de visie van Present (geïnspireerd zijn door het voorbeeld van Jezus om mensen in beweging te zetten om naar anderen om zien);
 • Iemand die één of meer  dagdelen per maand beschikbaar is (doordeweeks en/of op zaterdag);
 • Iemand wie het wat lijkt om
  • contact te onderhouden met vrijwilligers die een sociaal of praktisch project uitvoeren
  • de groep op weg te helpen en ter plaatse eventuele vragen te beantwoorden
  • de groep leuk op de foto te zetten
  • het project af te ronden met complimenten en een evaluatie
 • Iemand die gewend is om afspraken na te komen en punctueel te werken
 • Iemand die mensen enthousiast kan maken, zelfstandig kan werken en van afwisseling houdt
Als collega van ons
 • maak je deel uit van een team waarin met plezier samengewerkt wordt;
 • krijg je begeleiding en feedback;
 • draag je bij aan het sociale gezicht van de Nunspeetse samenleving.
Heb je interesse?

Meld je dan door een e-mail met je gegevens en een korte motivatie te sturen naar info@presentnunspeet.nl.
Bellen voor meer informatie naar Marleen Kragt mag natuurlijk ook!

Telefoonnummer: 06-46110116

VACATURE 4

Functie: Netwerker voor bedrijven
Type: Vrijwilliger

We zoeken:
 • Iemand die zich kan vinden in de visie van Present (geïnspireerd zijn door het voorbeeld van Jezus om mensen in beweging te zetten om naar anderen om zien);
 • Iemand die beschikbaar is voor voorbereidend werk en voor contacten met bedrijven. De tijd kan zelf ingedeeld worden;
 • Iemand die gemakkelijk contact legt;
 • Iemand die graag zelfstandig werkt;
 • Iemand die het bedrijfsleven in de gemeente Nunspeet (inclusief Elspeet, Vierhouten en Hulshorst) kent of zich daar in wil verdiepen;
 • Iemand die bedrijven bekend wil maken met Present;
 • Iemand die met haar of zijn enthousiasme mensen uit het bedrijfsleven aansteekt om mee te doen met Present.
Doel van de inzet:

Het Nunspeetse bedrijfsleven bekend maken met Present, zodat ze er welwillend tegenover staat en op grote schaal bereid is zich daaraan te verbinden.

Dat kan op verschillende manieren:

 • de inzet van groepen werknemers (bijvoorbeeld in het kader van teambuilding)
 • het beschikbaar stellen van materieel en hulpmiddelen
 • financiële steun

Voor ondersteuning en materiaal wordt gezorgd, er is eventueel onkostenvergoeding mogelijk.

Heb je interesse?

Meld je dan door een e-mail met je gegevens en een korte motivatie te sturen naar info@presentnunspeet.nl.
Bellen voor meer informatie naar Marleen Kragt mag natuurlijk ook!
Telefoonnummer: 06-46110116.

BESTUURSVACATURES

Het bestuur van Stichting Present Nunspeet is eindverantwoordelijk voor de activiteiten van de stichting, de financiën, het beleid en het werkgeverschap. Het bestuur heeft een belangrijke rol in visievorming, het ontwikkelen en onderhouden van het netwerk met andere bestuurders in kerken, overheid en maatschappelijke organisaties en bestuurlijke contacten met Stichting Present Nederland. Het bestuur vergadert ongeveer 8 à 10 keer per jaar.

We zoeken kandidaten die:

 • het christelijk geloof, een levende relatie met God, als basis heeft voor het leven;
 • achter de visie en werkwijze van Present staat;
 • affiniteit heeft met de breedte van de kerken;
 • hart heeft voor Nunspeet, maatschappelijk betrokken is;
 • beschikt over een netwerk van relaties onder maatschappelijke organisaties, bedrijven of kerken;
 • de strategie voor het vervullen van onze missie mee kan bepalen;
 • als klankbord en steun voor het operationele team wil functioneren.

In de praktijk is een operationeel team verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid; dit team doet dit samen met vrijwilligers.
De organisatie wordt aangestuurd door een de algemeen coördinator, die tevens de bestuursvergaderingen bijwoont.
Het bestuur stelt het (meerjarige) beleid en de begroting vast, toetst de uitvoering daarvan, stuurt waar nodig bij, en fungeert als klankbord en ondersteuning voor de coördinator bij acties, representatie, fondsenwerving en vrijwilligersbijeenkomsten, kortom: een nabij bestuur.

VACATURE 5a

Functie: Penningmeester
Type: Vrijwillig

We streven naar een penningmeester die bekwaam is in de volgende taken en/of in het volgende profiel past:
 • maatschappelijk betrokken en ondernemend, met durf en daadkracht, die de missie en motivatie van Present in zijn/haar hart sluit;
 • opstellen en bewaken van de jaarlijkse begroting en jaarrekening;
 • de overige bestuursleden en coördinator adviseren over de begroting, jaarrekening, en andere benodigde financiële casussen e.d. ;
 • voorbereiden/bijwonen van bestuursvergaderingen (circa 8 à 10 keer per jaar);
 • ondersteunen/aanvragen van subsidies in samenspraak met de coördinator;
 • contacten met de accountant inzake opstellen van de jaarrekening;
 • contacten met administratiekantoor inzake berekening van salarissen en afdrachten
 • u heeft de bereidheid en gelegenheid om voldoende tijd te besteden in het belang van de stichting;
 • uitvoeren van administratieve werkzaamheden, zoals:
  – betalen van facturen
  – betalen van salarissen
  – afdrachten loonbelasting en sociale premies
  – aangifte en afdracht PAWW
  – het bijhouden van uitgaven en inkomsten
  – het vergelijken van daadwerkelijke uitgaven ten opzichte van de begroting
Ben je enthousiast over deze functie bij Present Nunspeet of heb je vragen naar aanleiding van deze vacature, neem dan contact op met de voorzitter van Present Nunspeet, Egbert Ribberink: 06-22914686 of mail naar info@presentnunspeet.nl.

 

VACATURE 5b

Functie: (Algemeen) bestuurslid
Type: Vrijwillig

Het bestuur van Stichting Present Nunspeet is eindverantwoordelijk voor de activiteiten van de stichting, de financiën, het beleid en het werkgeverschap. Het bestuur heeft een belangrijke rol in visievorming, het ontwikkelen en onderhouden van het netwerk met andere bestuurders in kerken, overheid en maatschappelijke organisaties en bestuurlijke contacten met Stichting Present Nederland. Het bestuur vergadert ongeveer 8 à 10 keer per jaar.

We zoeken een kandidaat die:

 • het christelijk geloof, een levende relatie met God, als basis heeft voor het leven;
 • achter de visie en werkwijze van Present staat;
 • affiniteit heeft met de breedte van de kerken;
 • hart heeft voor Nunspeet, maatschappelijk betrokken is;
 • beschikt over een netwerk van relaties onder maatschappelijke organisaties, bedrijven of kerken;
 • de strategie voor het vervullen van onze missie mee kan bepalen;
 • als klankbord en steun voor het operationele team wil functioneren.

Ben je enthousiast over deze functie bij Present of heb je vragen naar aanleiding van deze vacature, neem dan contact op met de coördinator van Present Nunspeet, Marleen Kragt t: 06-46110116 m: info@presentnunspeet.nl

VACATURE 6

Functie: Present-ambassadeurs c.q. contactpersonen
Type: Vrijwillig

We zoeken kandidaten:

 • die de Presentaanpak van harte onderschrijven;
 • die gemakkelijk contact leggen;
 • die met hun enthousiasme andere mensen aansteken om mee te doen met Present;
 • die uit verschillende bedrijven, scholen, verenigingen, kerken en maatschappelijke posities komen;
 • die uit verschillende bedrijven, scholen, verenigingen, kerken en maatschappelijke posities komen;
 • die in staat zijn om Present regelmatig onder de aandacht te brengen van allerhande organisaties;
 • die in staat zijn om samen met Present een plan te maken en uit te werken, om groepen uit bedrijf / vereniging / kerk in te zetten voor Presentacties;
 • die kunnen fungeren als klankbord voor bestuur en coördinator van stichting Present Nunspeet;
 • die in staat zijn Present te presenteren in zijn of haar netwerk.

Doel van de inzet: De Nunspeetse samenleving bekend maken met Present, zodat ze er welwillend tegenover staat en op grote schaal bereid is zich daaraan te verbinden. Je bepaalt zelf wanneer en hoe vaak jij je wilt inzetten. Lijkt dit je wat, neem dan contact op voor informatie of voor aanmelding met de coördinator van Present Nunspeet, Marleen Kragt t: 06-46110116 m: info@presentnunspeet.nl

netwerken vacaturefoto