Samenwerking met stichting MeerWonen verlengd

24-09-2016

Op 10 augustus heeft Stichting MeerWonen zijn samenwerking met Present met een jaar verlengd. Vanaf de start van Present in Oegstgeest onderschrijft MeerWonen het belang van groepen vrijwilligers die eenmalig hulp kunnen bieden bij huurders die zelf onvoldoende geld, netwerk en gezondheid hebben om de klus te klaren. Sindsdien heeft Present op meerdere adressen van MeerWonen daadwerkelijk hulp kunnen bieden. MeerWonen zet de samenwerking van harte voort, de wens uitsprekend dat er nog veel huurders geholpen kunnen. Hun wijkbeheerders zetten zich hier graag voor in.